Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

EU-projekt om offentlig och privat produktion blev en framgångshistoria

Det EU-finansierade forskningsprojektet EUsers – Sevices of general interest in the EU: a citizen’s perspective on public versus private provision har utsetts till ”en framgångshistoria” av en expertpanel som lyder under EU-kommissionen.

En karta över EuropaFramgångshistorier (eng. success stories) är slutförda projekt som har utmärkt sig för att ha haft en samhällseffekt, bidragit till nya praxis, har nått innovativa resultat och/eller haft en kreativ approach och kan vara en inspirationskälla för andra.

Projektet EUsers – Sevices of general interest in the EU: a citizen’s perspective on public versus private provision fick framgångshistoriestämpeln i Erasmus+ Project Results Platform, en databas med Erasmus-projekt finansierade av EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa.

Att bli utsedd till en framgångshistoria innebär mer synlighet för projektet och forskningsresultaten, bland annat via Erasmus+ webbplats, sociala medier och genom att forskningsresultaten används vid framställningen av dokumentation för konferenser eller andra evenemang.

Projektet – ett s.k. Jean Monnet-nätverksprojekt, som pågick åren 2014 till 2017 – behandlade offentlig och privat produktion.

Inom projektet utvecklade man forskningen, spred resultat via undervisning, samt etablerade kontakter med beslutsfattare.

Forskningen och undervisningen behandlade bland annat olika former av ägandets betydelse, förutsättningarna för åternationalisering och återkommunalisering, fördelar och nackdelar när det gäller belöningssystem inom offentlig verksamet, innovationer inom offentlig produktion samt den offentliga verksamhetens finansiering. Tonvikten låg på infrastrukturbranscher och offentliga tjänster.

Från Åbo Akademi medverkade en forskargrupp vid ämnet nationalekonomi bestoende av ekon.dr Sonja Grönblom, pol.mag. Annina Kainu och professor Johan Willner. Projektet leddes av prof. Massimo Florio vid universitetet i Milano. Övriga medverkande var universiten i Leipzig, Greenwich, Rouen och Wien (Wirtschaftsuniversität).