Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

EU ger betydande finansiering till finländsk forskning i fusionsenergi och AI

Konsortiet EUROfusion finansierar artificiell intelligens-stödd fusionsforskning i Finland med tre miljoner euro under perioden 2021–2025. Målet med centret E-TASC Helsinki Advanced Computing Hub är att förbättra beräkningar uttryckligen inom fusionsenergi. Projektet koordineras av Helsinfors universitet med VTT, Aalto-universitetet, CSC och Åbo Akademi som deltagare.

EU har som mål att producera el genom fusionsenergi senast år 2050 och EUROfusion-konsortiet strävar efter att ta i bruk ett demokraftverk år 2040. Enligt Jan Westerholm, professor i datateknik vid Åbo Akademi, har Finland goda möjligheter att föra forskningen inom området framåt.

– Superdatorn Lumi som byggs i Kajana är den bästa möjliga resursen för att klara fusionssimulationer och de långa och minnesintensiva beräkningar som krävs av olika applikationer inom artificiell intelligens, säger Westerholm.

Fusionsreaktorer skiljer sig från dagens fissionsreaktorer i att de bygger på reaktioner mellan isotoper av vatten. Fusionsenergi skulle ge en geopolitiskt neutral och växthusgasfri form för energiproduktion.

Utmaningarna med fusionsenergi är att behålla kontrollen över de extremt höga temperaturerna, hålla en jämn kvalitet på energiproduktionen och styra en tillräckligt stor produktionsanläggning.

Illustration som visar en genomskärning av en tre våningar hög fusionsreaktor.
Illustration över ITERs tokamak, en kostruktion för termonukleär fusion. ITER finns i södra Frankrike och byggs som ett samarbete mellan 35 nationer. Illustration: © ITER Organization, http://www.iter.org/