Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ett praktiskt perspektiv är viktigt för nytillträdd professor vid organisation och ledning

Intressanta föreläsningar och samarbete med företag och organisationer är Annika Laine-Kronbergs melodi som ämnesansvarig professor för organisation och ledning.

Annika Laine-Kronberg tillträdde som ämnesansvarig professor för organisation och ledning i januari. Innan det var hon professor vid Vasa universitet. I fem år som professor i företagande och ett år som professor i strategi.

Det ämne Laine-Kronberg forskat mest inom är coopetition, det vill säga samarbete mellan konkurrenter, och i synnerhet de konflikter som kan uppstå vid samarbete. Hon är sannolikt en av världens mest citerade forskare inom ämnet. Utöver coopetition har hon också forskat om strategi, internationalisering av företag, digitalisering och olika perspektiv på hållbarhet.

Laine-Kronberg inledde sina akademiska studier vid Handelshögskolan i Vasa, där hon också doktorerade år 2006. Året därpå började hon jobba vid Institutionen för ledarskap vid Vasa universitet. Sedan 2010 har hon också varit docent vid Åbo Akademi.

Orsaken till att Laine-Kronberg nu valt att söka sig till Åbo är att hon ursprungligen är hemma från Pargas. För tillfället bor hon på delvis i Pargas och delvis i Vasa, men planerar att helt och hållet bosätta sig i Pargas i framtiden.

Professor Praktisk

Laine-Kronberg beskriver sig själv som väldigt praktiskt lagd, och hon har i över 20 års tid samarbetat med olika typer av organisationer och utbildat i bland annat strategisk ledning, konflikthantering och ledning av förändring. Det kontaktnät som byggts via företaget har också visat sig vara användbart för utbildningen.

Annika Laine-Kronberg, ämnesansvarig professor i organisation och ledning.

– En sak som är ganska unik med mina föreläsningar och seminarier är att jag ofta har en gäst från praktiken med mig. På det sättet får studerandena en inblick i både teori och praktik, förklarar Laine-Kronberg.

– På längre sikt tror jag också att vi kan bygga upp andra typer av samarbetsrelationer kring forskning och utveckling, och möjlighet att skriva sin magisteravhandling för ett företag, fortsätter hon.

Ett första intryck som Laine-Kronberg snabbt fått av Handelshögskolan vid Åbo Akademi är att det finns den typen av öppenhet och vilja att kommunicera som är nödvändig för att en verksamhet ska kunna utvecklas på ett positivt sätt.

– Nu har jag kommit in snabbt och genast börjat ta itu med en kurs, så det är ännu tidigt att uttala mig i större omfattning om hur verksamheten kan utvecklas.

Intressanta intressen

Laine-Kronberg är också aktiv utanför det akademiska livet. Hon har tre barn och har både åkt snowboard och spelat innebandy sedan länge. Som hemma från Pargas lockar naturligtvis även skärgården.

– Dessutom brukar jag måla gatuborstar och baka limpor, och sedan agera torggumma kring julen, tillägger hon.

Utbildningen, forskningen och fritidsintressen stöder på många sätt varandra då man så att säga har flera ben att stå på, anser Laine-Kronberg. Särskilt konflikthantering har visat sig vara användbar både i det privata och det professionella livet.

– För att känna en människa är det egentligen mer intressant att höra om intressen än om forskning, säger Laine Kronberg avslutningsvis.