Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Kansler emerita Ulrika Wolf-Knuts är den första kvinnan vars porträtt kommer att hänga bland porträtten på kanslererna och rektorerna i Åbo Akademis huvudbyggnad.

Ett porträtt med ”viss auktoritet” – kansler Wolf-Knuts porträtt avtäcktes

Åbo Akademi har låtit måla ett porträtt av professor Ulrika Wolf-Knuts, kansler vid Åbo Akademi åren 2015–2019. Porträttet har målats av bildkonstnären Danelle Bergstrom och avtäcktes fredagen den 17 juni 2022.

Åbo Akademi låter av tradition och som hedersbetygelse måla porträtt av sina kanslerer och rektorer. Kansler emerita Ulrika Wolf-Knuts är den första kvinnan som hör till detta sällskap.

– Man får vara lite stolt över att nå en situation där det ska målas porträtt av en i vuxen ålder. Om jag hade varit barn hade det varit en annan sak för då hade porträttet beställts av mina föräldrar. Jag är jättenöjd med det, säger Wolf-Knuts.

– Porträttet är mjukt och det finns inget konstifikt över det, utan jag ser ut som jag brukar med håret lite på ände. Jag är ganska allvarlig och uttrycker en viss auktoritet. Konstnären ville att jag skulle se ut som att jag är på möte med alla dessa avporträtterade män med visioner.

Arbetet med porträttet inleddes 2019 och pågick i över ett år. Konstnären Danelle Bergstrom säger att en stor del av processen är att lära känna den som avporträtteras både till personlighet och fysik, så som minspel och kroppsuttryck.

– Ulrika kan vara brutalt ärlig, vilket undanröjer hinder i kontakten. Hon är en mycket stark och samtidigt varm kvinna, säger Bergstrom.

– Att bli avporträtterad av mig är ingen lätt process, vi pratar mycket och om personliga saker, jag ritar skisser och tar bilder. När jag och Ulrika sedan väl kunde träffas kände vi redan varandra tack vare videokontakten, det tog bort en del press.

Kansler emerita Ulrika Wolf-Knuts och bildkonstnär Danelle Bergstrom med porträttet i bakgrunden och blombuketter i händerna.
Kansler emerita Ulrika Wolf-Knuts och bildkonstnär Danelle Bergstrom med porträttet i bakgrunden. Porträttet avtäcktes i humanisticum den 17 juni 2022.

Ulrika Wolf-Knuts säger att hon uppskattade processen.

– Danelle var mycket rörlig när hon målade medan jag var tvungen att sitta still. Hon är en tänkande människa och jag kommer bra överens med sådana – hon grävde mycket, vilket gav mig en möjlighet att gräva tillbaka. Vi hade viktiga samtal och miljön på Åland var fantastisk, säger Wolf-Knuts.

Pandemin försvårade arbetet då det under stora delar av processen inte gick att resa och mötas på plats, utan kontakten sköttes per video. Ulrika Wolf-Knuts make Lars-Runar fick agera assistent.

– Han var fantastiskt bra. Han ändrade ljussättningen åt mig och skickade bilder när jag bad om det, säger Bergstrom.

Bergstrom har rötterna i Sverige men är född i Australien, där hon är en etablerad konstnär som är känd för sina landskapsmålningar och porträtt. När hennes son avled år 2000 började hon aktivt söka sina svenska rötter och skapade till slut kontakt till Åland, där hon enligt egna ord har börjat om.

I Finland är hon mest känd för sitt porträtt av president Tarja Halonen – som hon målade samtidigt som Wolf-Knuts.

– Jag håller alltid olika projekt isär men på grund av pandemin och tidtabellerna var det inte möjligt nu. I något skede när jag målade märkte jag att Ulrika fått Tarjas näsa. Ulrika smög sig också in i Tarjas målning, de började glida in i varandra och jag var tvungen att fokusera om, skrattar Bergstrom.

Porträttet är målat för Konferensrummet i Åbo Akademis huvudbyggnad. Porträttavtäckningen ägde rum i Humanisticum.