Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Erasmus Mundus-programmen växer vid Åbo Akademi

EU-finansiering till Åbo Akademi säkrar ett magisterprogram för tredje gången i rad och möjliggör ett nytt double degree-program.

Magisterprogrammet Excellence in Analytical Chemistry (EACH) har redan funnits i sex år vid Åbo Akademi och har tagit emot 90 studerande från 39 olika länder, både inom och utanför EU. EACH är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Tartu Ülikool i Estland, Uppsala Universitet i Sverige och Université Claude-Bernard Lyon 1 i Frankrike.

– Tilläggsfinansieringen gör att vi har säkrat EACH-programmet för åtminstone fyra år, vilket ger oss fortsatta möjligheter att utbilda framtidens diplomingenjörer inom analytisk kemi för den internationella marknaden samtidigt som studenter från hela världen ges chansen att ta del av Åbo Akademis expertis inom kemi och kemiteknik, säger Johan Bobacka, professor i analytisk kemi.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har även beviljat Åbo Akademi en summa på 4,46 miljoner euro för att etablera ett nytt double-degree program inom ämnet datateknik, Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS). Programmet, som koordineras av Åbo Akademi, är ett samarbete med Mälardalens högskola i Sverige, Università degli Studi dell’Aquila i Italien och Universidad de las Islas Baleares i Spanien.

Koordinatorerna inom EDISS räknar med att kunna ta emot och ge stipendier till totalt 88 studerande. De som genomför programmet får en dubbelexamen från Åbo Akademi och ett av de övriga deltagande universiteten. Deltagarna studerar första året vid Åbo Akademi och får därefter specialisera sig vid något av de tre samarbetsuniversiteten.

– Den här finansieringen cementerar vår ställning som en attraktiv samlingspunkt för expertis inom datavetenskap och programvaruutveckling, säger Sebastien Lafond, akademilektor i datateknik.

– Inom EDISS är tanken att sammanlänka vetande från datavetenskap och programvaruutveckling för att uppmuntra skapandet av intelligenta programvarusystem. När slutprodukten når användaren är den en applikation som har kapacitet att lära sig och utvecklas i en riktning som gör den än mer relevant och användbar, tillägger Sepinoud Azimi Rashti, projektforskare.

Dekan Patrik Henelius vid fakulteten för naturvetenskap och teknik gläds över nyheten.

– Ett utökat utbud av internationella magisterprogram stärker ytterligare Åbo Akademis position på högskolefältet. Double degree-program är ett utmärkt sätt att förstärka och utveckla det viktiga samarbetet med våra nordiska och internationella partners, och jag är mycket stolt över det framgångsrika planeringsarbete mina medarbetare lagt ner på programmen.

– Vi är mycket glada över finansieringen. Den poängterar behovet av personal utbildad i artificiell intelligens i samhället. Dessutom förstärker den våra ambitioner att skapa en internationell och kreativ utbildningsmiljö, tillägger professorn i datateknik Johan Lilius.