Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

En positiv valborg firas bäst genom att fira negativt

En glad valborg firas bäst i enlighet med coronabegränsningarna, påminner Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, polisen, Studentbystiftelsen, högskolorna och studentkårerna i regionen.

Begränsningarna för att förhindra spridningen av coronaviruset kommer att påverka valborgsfirandet också i år. Åbo stad vill tillsammans med en rad aktörer uppmana alla att fira coronatryggt.

I dag den 27 april inleds kampanjen ”negativa vappen” som riktar sig särskilt till unga vuxna, men förhoppningen är att den ska nå valborgsfirare i hela regionen.

– Vi förstår att många vill träffa sina vänner för att fira, särskilt som coronaläget redan ser ut att lätta. Vi hoppas ändå att var och en firar inom ramen för begränsningarna, säger Saara Malila, kommunikationsdirektör vid Åbo stad.

Kampanjens slogan ”negativa vappen” hänvisar till negativa coronatest, men ger också utrymme för personliga och humoristiska tolkningar. Valborgsfirarna uppmanas dela bilder och innehåll i sociala medier om hur de i enlighet med rekommendationer och begränsningar tillbringar sin ”negativa vappen”.

– Vi vill på ett positivt sätt påminna om att det nu är bäst om alla är negativa, sammanfattar Malila. Hela Egentliga Finland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas och det är fortfarande mycket viktigt att låta coronatesta sig.

I kampanjen deltar Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, polisen i Sydvästra Finland, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, högskolornas studentkårer och Studentbystiftelsen i Åbo.

Kampanjen kommer att synas i Facebook, Instagram och Tiktok under valborgsveckan.

#negativavappen