Skriv här det du söker efter!

Ekonomierådet Håkan Anttila har avlidit

Ekonomierådet Håkan Anttila har avlidit

Håkan AnttilaÅbo Akademi har nåtts av sorgebudet att ekonomierådet Håkan Anttila har avlidit den 7 mars 2018. Anttila kallades till filosofie hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi till promotionen i maj 2018.

Hedersdoktoratet var en erkänsla för Anttilas engagemang och betydande arbete under mer än två decennier för Åbo Akademis verksamhet i Vasa, främst via Högskolestiftelsen i Vasa.

Anttila anställdes på Vasabladet som ekonomiredaktör år 1968. Efter en tid vid KWH-koncernen (1986–) återkom han till Vasabladet, och nu som vd åren 1990–1997. 1997–2000 var han vd i HSS Print Ab. Han var styrelsemedlem i HSS Media sedan 2011, och styrelseordförande åren 2012–2015.

Anttila hade många styrelseuppdrag och var verksam inom en rad olika föreningar.

Ekonomierådet Håkan Anttila var född 1945 och avled den 7 mars, bruten av en svår sjukdom.