Skriv här det du söker efter!

Ekonomierådet Håkan Anttila har avlidit

Ekonomierådet Håkan Anttila har avlidit

Håkan Anttila

Åbo Akademi har nåtts av sorgebudet att ekonomierådet Håkan Anttila har avlidit den 7 mars 2018. Anttila kallades till filosofie hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi till promotionen i maj 2018.

Hedersdoktoratet var en erkänsla för Anttilas engagemang och betydande arbete under mer än två decennier för Åbo Akademis verksamhet i Vasa, främst via Högskolestiftelsen i Vasa.

Anttila anställdes på Vasabladet som ekonomiredaktör år 1968. Efter en tid vid KWH-koncernen (1986–) återkom han till Vasabladet, och nu som vd åren 1990–1997. 1997–2000 var han vd i HSS Print Ab. Han var styrelsemedlem i HSS Media sedan 2011, och styrelseordförande åren 2012–2015.

Anttila hade många styrelseuppdrag och var verksam inom en rad olika föreningar.

Ekonomierådet Håkan Anttila var född 1945 och avled den 7 mars, bruten av en svår sjukdom.