Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stadsforskning väcker intresse – Ehrström blir gästprofessor i Hamburg

Peter Ehrström, docent i urban politik och verksam vid vuxenpedagogik vid Åbo Akademi, har beviljats en nio månader lång gästprofessur vid Hamburgs universitet. Gästprofessuren finansieras nästan i sin helhet av Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, och urvalsprocessen innebär en liknande granskning som den Finlands Akademi ordnar för professorsutbyten till Finland.

Gästprofessuren äger rum från den 1 april 2019 till årsskiftet, vilket motsvarar nästan ett helt tyskt läsår.

– Utbytet ger mig möjlighet att stärka och utveckla nätverken, och gå djupare in i ett samarbete vi sakta byggt upp med Hamburgs universitet de senaste åren. Det blir fantastiskt. Vad jag förstår är detta första gången fakulteten vid Hamburgs universitet fått en DAAD-gästprofessur beviljad så gallringen är hård, säger Ehrström.

Under sin gästprofessorsperiod kommer Ehrström att fortsätta forska och undervisa i social hållbarhet i städer, närmare bestämt medborgarnas lärprocesser och delaktighet i stadsplaneringen. Forskningen kommer att användas för att vidareutveckla metoden deliberative walks, som har utvecklats av Ehrström och Harri Raisio, docent vid Vasa universitet. Ehrström har tillsammans med projektforskare Marina Lindell testat metoden i form av ”studentlabb” där studerande fick bekanta sig med problematiken kring utvecklingen av strandområdet i Vasa och presentera förslag för lokala beslutsfattare.

Under sin visit i Tyskland kommer Ehrström att ordna ett studentlabb i Hamburg och vara involverad i arbetet med ett studentlabb som utförs av professor Peter Rule i Stellenbosch, strax utanför Kapstaden i Sydafrika.

– Det här gör det möjligt att göra komparativa, internationella studier av medborgarnas delaktighet i stadsplaneringen dels i en småstad som Vasa, men dels också i anknytning till en metropol som Kapstaden och i en mycket dynamisk miljonstad som Hamburg, säger Ehrström.

– Våra resultat från det första studentlabbet har presenterats på konferenser i London och Linköping samt i Hamburg i höstas. Vi har fått god feedback, och det har uttryckts intresse för metoden från olika håll. Det är otroligt roligt och visar att det vi utvecklat vid Åbo Akademi i Vasa väcker ett bredare internationellt intresse.

Ehrström är också aktuell med artikeln ”Planning with People” i antologin Doing Critical and Creative Research in Adult Education, som publiceras före sommaren.