Skriv här det du söker efter!

Educa 2022 – för en jämlik utbildning och ett roligare läraruppdrag


Boka in 28-29.1.2022 i era kalendrar, då är det dags för Educa 2022!


Hybridlösningar har legat på agendan sen Educa ordnades på distans 2021. Detta för att fånga folk på plats samt tittare på andra orter – interaktionen möjliggörs på fler sätt än tidigare.

En av personerna aktiva i förverkligandet av distansarrangemangen är Roland Träskelin, utbildningsplanerare på Centret för livslångt lärande. Träskelin menar att mässan bidrar till en jämlik skolutveckling och ett roligare arbete.

Ur en mera kritisk synvinkel – varför ska lärare och pedagoger engagera sig i Educa?

– I och med pandemin så blir risken större för skillnader mellan skolorna. Eller ska vi säga, en del är aktiva och hittar lättare forum för ny info och nya idéer men alla har inte möjlighet till samma input. På sikt blir det då risk för allt större skillnader, säger Träskelin.

 

Bild på Roland Träskelin
Roland Träskelin har tidigare jobbat som vicerektor och är nu utbildningsplanerare på CLL.

Årets tema lyder En god utbildning för alla. Mässan ordnas som en hybridmodell och det gläds Träskelin över.

– Även om du inte är på plats så ska man absolut utnyttja den här arenan. Det kan inte ersätta allt det sociala på distans men du får i alla fall en del av diskussionen. Och den kan du ta in i ditt eget kollegium, ventilera, försöka sätta det i din skolmiljö, kan det här beröra oss? Finns det saker som vi behöver tänka på, som vi kan utveckla, frågar Träskelin.

 

Bild över svenska Hörnan i Messukeskus under Educamässan 2020 i Helsingfors.
Bild över svenska Hörnan i Messukeskus under Educamässan 2020 i Helsingfors.

Educamässan är Finlands största evenemang kring utbildning. På svenskspråkigt håll blir Hörnan en särskilt viktig arena för nätverkande och skolplanering, men för Träskelin blir den också viktig på ett personligt plan.

– Fältet har haft ett tufft år. Inspiration och nya tankar hjälper. Mötet med gamla kolleger, studiekompisar, nya bekantskaper.. Vi är alla människor, vi behöver framtidstro. Det är möjligheten att diskutera pedagogik på en professionell nivå utan vardagen som trycker på, säger Träskelin.

 


Kolla in denna sida där vi listar Hörnans program och annat Educa-aktuellt. Kom ihåg att mässan är gratis att besöka – men du behöver registrera dig på förhand. Mer info på vår webb!