Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om vikten av vårdares förståelse för sin egen hälsa i en vårdsituation

Tone Haugs.
Tone Haugs

Can. Polit. i helse og sosialpolitikk Tone Haugs doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kampen for enheten mennesket: En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige.

Disputationen äger rum den 1 december 2022 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är professor Charlotte Delmar, Århus universitet, Danmark och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

 

Avhandlingens tema vokste fram gjennom en undring over hva som gjør at noen klarer å gi omsorg i krevende omsorgssituasjoner og samtidig opprettholde egen helse over tid. Hensikten med avhandlingen er å gi forståelse for hva det er å stå i og opprettholde sin enhet som menneske i en utålelig tilværelse.

Studien er forankret i Erikssons caritative omsorgsteori. Epistemologisk og metodologisk, springer forskningen ut fra Gadamers hermeneutiske filosofi. Forskningsdesignet er kvalitativt. Den første delstudien bygger på forskningssamtaler med omsorgsgivere innen psykisk helse ifølge Kvale og Brinkmanns og bruk av kroppskart designet av Petzold og Orth. I delstudie to og tre benyttes hermeneutisk lesing ut fra Koskinen og Lindström for å tolke Karl Ove Knausgårds og Baruch de Spinozas litterære verk.

Resultatet viser at enheten mennesket opprettholdes gjennom en kamp der kroppen er veiviser, gjennom en styrking av det aktive følelseslivet og i en søken etter å bli den man innerst inne er. Refleksjon skjer i et rom mellom det utålelige og det tålbare og er livskraftens kilde i kampen for enheten. I det utålelige livet forstås mennesket i en bevegelse fra eller mot ro. Ro i seg selv forstås som menneskets største gode i kampen for å opprettholde enheten mennesket.

Avhandlingens resultat tyder på at det i utdanning av omsorgsgivere innen helse- og sosialfeltet må legge vekt på at omsorgsgiverne forstår seg selv i møte med de syke. I møte med mennesker som ikke klarer å nyttiggjøre den vanlige hjelpen som tilbys, er det relasjonen mellom den syke og omsorgsgiver som er den ene bærende kraft. Det å oppøve egen kroppsforståelse, egenomsorg og evne til refleksjon i tillegg til teoretisk kunnskap er avgjørende for at omsorgsgiver skal klare å utføre det indre arbeidet som er nødvendig for å opprettholde egen helse over tid og samtidig utøve kjærlig omsorg.

 

Tone Haugs är född 1955 i Stavanger, Norge. Hon kan vid behov nås per telefon +47 9091 4779 eller e-post tone.haugs@uis.no.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.