Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om våld och kvinnor i fem bibliska berättelser

Anne Sörman.
Anne Sörman

TK Anne Sörmans doktorsavhandling i teologisk etik med religionsfilosofi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Mellan vinge och kropp – en undersökning av fem bibliska berättelser.  

Disputationen äger rum fredagen den 21 oktober 2022 kl. 13. i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Elina Vuola, Helsingfors universitet och kustos är professor Björn Vikström, Åbo Akademi.

Sammanfattning
 

Mellan vinge och kropp är en undersökning av fem egenartade bibliska berättelser där en kvinna utsätts för, bevittnar eller utför våld. Det är berättelser om kvinnogestalter som inte talar, som bjuder motstånd, eller som agerar på ett oväntat sätt. Flera av berättelserna rymmer ett extraordinärt våld.

Avhandlingens centrala frågeställning är:  Vad skulle dessa kvinnogestalter kunna bidra med in i vår egen tid? Hur kan vi teologisk och etiskt förstå dem och är det möjligt att utvinna något slags hopp ur berättelser som vid en första läsning väcker läsarens vanmakt.

Med närläsning som huvudsaklig metod, och med etiska, feministiska och religionsfilosofiska perspektiv tecknas porträtten av den bibliska Hagar, av den namnlösa kvinnan från Betlehem, Siseras mor, Rispa och Judit. Så skapas en ny berättelse där undanskymda bibliska texter och scener träder fram som unika vittnesmål.

Avhandlingen ges ut på ellerströms förlag.

Anne Sörman är född 1959 i Falköping, Sverige. Hon kan vid behov nås per telefon +46 70 595 6592 eller e-post anne.sorman@telia.com.
 

 

En engelskspråkig sammanfattning av avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.