Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
15.2.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om utveckling av träbaserat bläck vid 3D-printning

MSc Wenyang Xus doktorsavhandling i trä- och papperskemi framläggs till offentlig granskning fredag 22.2.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Three-dimensional printing of wood-derived biopolymers towards biomedical applications.

Avhandlingen framhäver det omfattande utnyttjandet av förnybara träbaserade biopolymerer vid utveckling av bläck för olika tredimensionella (3D) printningstekniker på ett värdefullt och effektivt sätt.

Först användes O-acetyl-galaktoglukomannan (GGM), en biopolymer som kan isoleras från sidoströmmar vid användningen av finsk gran, i sin ursprungliga form i 3D-printning med materialextruderingsteknik (fused deposition modeling, FDM). Så mycket som 20 % av polymjölksyran (PLA), det mest använda materialet för FDM, ersattes av GGM för att kunna möta de etiska frågorna angående produktionen av PLA från majs. 3D-strukturer printades sen framgångsrikt från polymerblandningarna.

Cellulosananofibriller (CNF), en typ av nanomaterial från cellulosa, användes för att tillverka stödstrukturer på ett enkelt men effektivt sätt. Två typer av biobläck med låga koncentrationer formulerades framgångsrikt genom integreringen av CNF med antingen naturligt protein eller med ett UV-responsivt GGM-derivat, GGM-metakrylat (GGMMA). 3D-printbara lågkoncentrationsbläck visade potential för vävnadsteknik tack vare det relativt lösa polymernätverket som kan uppmuntra cellinteraktion, cellmigration och effektivare ämnesomsättning. De formulerade bläcken möjliggjorde 3D-printning av stödstrukturer med hög resolution. Som en av höjdpunkterna var styvheten hos CNF / GGMMA-bläcken kontrollerbar i ett brett spektrum av 2,5­–22,5 kPa, vilket potentiellt uppfyller kraven för olika in vitro-cellmatris- och cellinteraktionsstudier i samband med vävnadsteknik, t.ex. cancercellsforskning och läkemedelsscreening.

Sammanfattningsvis betonar denna avhandling vikten av innovativ forskning inom 3D-printning av träbaserade biopolymerer, särskilt inom biomedicinska tillämpningar. Den tvärvetenskapliga kunskapen om träbaserade material, 3D-printning och biomedicinska tillämpningar fungerar som en grund för vidare studier. Den höga potentialen för värdefulla växtbaserade material påvisas inom ramen för bioekonomi.

Wenyang Xu disputerar fredagen den 22 februari 2019 kl. 13 i Auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Run-Cang Sun, Beijing Forestry University, Kina och kustos är professor Stefan Willför, Åbo Akademi.

Wenyang Xu är född 20.4.1991 i Qingdao, Shandong, Kina. Han avlade Master of Science-examen vid Åbo Akademi 2015.

Wenyang Xu kan vid behov nås per telefon 040 163 3829 eller e-post wenyang.xu@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/167514?locale=lsv

Wenyang Xu
Wenyang Xu

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Informatör