Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om trämaterial för rening av avloppsvatten

Weihua Zhang.
Weihua Zhang

MSc. (Tech.) Weihua Zhangs doktorsavhandling i trä- och papperskemi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Multifaceted applications of nanocellulose-based materials for water remediation.   

Disputationen äger rum fredagen den 26 augusti 2022 kl. 13 via videolänk. Opponent är professor Henrikki Liimatainen, Uleåborgs universitet och kustos är professor Chunlin Xu, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Under de senaste decennierna har vattenföroreningar blivit en allvarlig miljö- och hälsokris i många länder på grund av den snabba industrialiseringen och urbaniseringen, vilket väckt ökad uppmärksamhet över hela världen. Som en av de vanligaste källorna till naturliga polymerer har träbaserade material väckt stor uppmärksamhet vid vattenbehandling för egenskaper som förnybarhet, överflöd, icke-toxicitet, miljövänlighet och tillgänglighet för derivatisering. Därför syftade detta examensarbete till att utveckla funktionella trähärledda material för rening av avloppsvatten, vilket har stor betydelse för både miljön och framtida bioraffinaderikoncept. 

I vårt arbete användes trämassa eller naturligt trä som råmaterial för att framställa nya typer av CNF-suspensioner, aerogeler och membran genom olika tillvägagångssätt. Dessa material uppvisade utmärkt organisk färgämnesmissfärgning och adsorptionsprestanda, uranavlägsnande och återvinning från avloppsvatten eller havsvatten.

Träbaserade biopolymerer som de viktigaste förnybara materialen är lovande kandidater för att ersätta syntetiska polymerer inom avloppsvattenrening. Nanocellulosa har utvecklats för att tillverka underlag, membran och aerogeler. Emellertid producerades dessa nanocellulosabaserade material i allmänhet genom en ”bottom-up”-metod, som genomgår en rad processer (fysisk och kemisk behandling och återmontering). Detta komplicerade tillvägagångssätt är tid- och energikrävande, vilket hindrar storskalig produktion och tillämpning av biopolymer-nanofibrillermaterial. I vårt arbete använder vi inte bara ”bottom-up”-metoden för att tillverka nanocellulosakomposit för missfärgning av organisk färg och uraniumadsorption, ”top-down”-metoden användes också för att tillverka nanowood-aerogel genom att använda det naturliga träet som utgångsmaterial. Därför gav vårt arbete olika tillvägagångssätt för att designa och tillverka funktionella nanocellulosamaterial

Weihua Zhang är född 1992 i Heze, Shandong provinsen, Kina. Han kan vid behov nås per telefon 041 366 2599 eller e-post weihua.zhang@abo.fi. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden. 

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.