Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om samverkan mellan slöjd och matematik

Åsa Hjelm.
Åsa Hjelm

FM Åsa Hjelms doktorsavhandling i slöjdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete.

Disputationen äger rum fredagen den 14 april 2023 kl. 11 via videolänk. Opponent är professor Laila Belinda Fauske, Oslomet, Norge och kustos är professor Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Skolan, där kunskap ska inhämtas, är en komplex arbetsplats för elever, lärare, rektor och annan personal. I skolslöjden förekommer rikliga tillfällen av matematiska slöjdaktiviteter både i textilslöjden och trä-och metallslöjden. Avhandlingens intresse ligger i att studera hur slöjd och matematik kan samverka.

Avhandlingens resultat beskriver hur eleverna ställs inför flera matematiska utmaningar när de ska lösa slöjdproblem, men också att de har mindre kännedom om att de samtidigt lär sig samband mellan matematik och slöjd under sitt slöjdarbete. Avhandlingen visar hur slöjdens material, redskap och elevernas samarbeten skapar förutsättningar för ämnesöverskridande kunskapsinhämtande som förankras via handens arbete. 

 

 

Åsa Hjelm är född 1956 Hudiksvall, Sverige. Hon kan vid behov nås per e-post asahjelm@gmail.com.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.