Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om sambandet mellan bibliska namn och arkeologiskt daterade namn

FD, M.A. Pauli Rahkonens doktorsavhandling i exegetik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Biblical Onomasticon Speaks: An Anthroponymic and Toponymic Survey of Biblical and Epigraphic Onomasticon with Arachaeological Support.

Disputationen äger rum den 1 mars 2024 kl. 12 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor emeritus Mats Eskhult, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Antti Laato, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Målet har varit att jämföra bibliska namn med arkeologiskt daterade epigrafiska namn. Jämförelsen har gjorts för att identifiera vilken epok personnamnen i vissa utvalda böcker i Gamla testamentet tillhör. De utvalda böckerna är 1–5 Moseböckerna, Josua, Domarboken, Rut, 1–2 Samuelsböckerna, Esra och Nehemja.

Ytterligare behandlar en av artiklarna toponymer i södra Levanten som kan dateras till 2:a årtusendet f.Kr. Målet har varit att hitta geografiska koncentrationer av olika namntyper. Detta i sin tur ger en bild av språkliga fördelningar i södra Levanten.

Namnen i de patriarkala berättelserna i Första Moseboken liknar mellersta bronsålderns (ca 1950–1550 f.Kr.) epigrafiska kanaanitiska-amoritiska namn, som finns t.ex. i Mari-arkiven eller bland egyptiska exekrationstexter.

Namnen i 2–5 Moseböckerna, Josua och Domarboken motsvarar huvudsakligen namnen från den sena bronsåldern och tidiga järnåldern (ca 1550–1000 f.Kr.). Typiskt för dessa böcker är att de så kallade jahvistiska namnen är mycket sällsynta och börjar förekomma i mer allmänt i 1–2 Samuelsböckerna.

De israelitiska epigrafiska namnen från den yngre järnåldern (ca 1000–586 f.Kr.) liknar till stor del namnen i t.ex. 1–2 Kungaböckerna eller Jeremia. Typiskt för denna period är att jahvistiska namn är populära.

Namnen i Esra och Nehemja består till största delen av tidiga persiska namn, men ett nytt namnmode har redan börjat växa fram. Gamla bibliska hjältenamn börjar dyka upp, till exempel många av namnen från de patriarkala berättelserna som blev vanliga under den hellenistiska perioden och därefter.

Pauli Ensio Juhani Rahkonen är född 1948 Helsingfors. Han kan vid behov nås per telefon +358 40 577 7127 eller e-post pauli.rahkonen@gmail.com.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.