Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om nanoteknik i behandling av cancer

M.Sc. Jiaqi Yans doktorsavhandling i läkemedelsutveckling framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Jiaqi Yan.
Jiaqi Yan

Avhandlingen heter Precision Therapeutics: Harnessing Receptor-targeted and Dynamic DNA Nanotechnology.

Disputationen äger rum den 15 mars 2024 kl. 13 i auditorium XXI, Agora, Vattenborgsvägen 3, Åbo. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är professor Mauri Kostiainen, Aalto-universitetet, Esbo och kustos är professor Hongbo Zhang, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Denna avhandling diskuterar en ny medicinsk behandlingsmetod som fokuserar på att leverera läkemedel mer exakt till cancerceller i kroppen. I traditionella behandlingar kan läkemedel påverka friska celler och orsaka onödiga biverkningar. För att lösa detta problem använder forskarna en avancerad teknik kallad nanoteknik.

Nanotekniken möjliggör skapandet av extremt små partiklar som kan bära läkemedel direkt till cancercellerna utan att skada de omgivande friska cellerna. Detta gör behandlingen mer exakt och säker.

I detta arbete designade forskarna speciella nanomaterial som kan identifiera och reagera på cancercell-relaterade små RNA-molekyler (en typ av genetiskt material som finns i cancerceller). På detta sätt kan nanopartiklarna mer exakt hitta och attackera cancercellerna.

Dessutom försökte forskarna kombinera dessa nanopartiklar med en annan teknik som använder DNA:ets egenskaper för att förbättra behandlingseffekten. Forskarna skapade DNA-strukturer som kan självmontera inuti cancerceller, vilket betyder att de kan samlas till effektiva behandlingsverktyg när de når sitt mål.

Sammanfattningsvis visar denna forskning hur man kan använda de senaste framstegen inom nanoteknik och molekylärbiologi för att utveckla mer exakta och effektiva behandlingsmetoder för cancer. Detta öppnar inte bara nya möjligheter för behandling av cancer utan även för behandling av andra sjukdomar.

Jiaqi Yan är född 1994 i Liaoning, Kina. Han kan vid behov nås per e-post jiaqi.yan@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.