Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om multifunktionella nanopartiklar

FM Tina Gulin-Sarfraz doktorsavhandling i biovetenskap med inriktning farmaci framläggs till offentlig granskning tisdag 14.5.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Design of multifunctional nanoparticles for cellular labeling and tracking, delivery and scavenging of active substances in vivo.

Nanomedicin, känd som den biomedicinska tillämpningen av nanoteknik, har under senare tid fått stor uppmärksamhet för dess potential i utvecklandet av nya och förbättrade metoder för att diagnosticera, behandla och följa upp olika sjukdomstillstånd, med fokus på individbaserad behandling. Målet med denna avhandling var att designa multifunktionella nanopartiklar och evaluera dem för specifika tillämpningar inom diagnostik och terapi.

Porösa kiseldioxidpartiklar syntetiserades och studerades för att fungera som bärare för att transportera stora mängder läkemedel in i lungorna via inhalering, samt fluorescerande kontrastämnen in i celler för att vidare kunna spåra dessa specifika celler under en längre tid. En tumör av partikelmärkta bröstcancerceller kunde detekteras under en period på en månad i en musmodell. Samtidigt demonstrerades möjligheten att detektera metastaserande celler, härstammande från den primära tumören, i blodcirkulationen i realtid.

Vidare studerades magnetiska nano-kompositpartiklar, varvid det intracellulära upptaget kunde ökas med hjälp av ett externt magnetiskt fält. Dessa validerades för användning som kontrastämnen för magnetisk resonanstomografi. Markörer ämnade för medicinsk diagnostik administreras huvudsakligen via intravenös injektion och sprids därefter i kroppen via blodcirkulationen. Dessa kontrastämnen är oftast små molekyler som kan tränga genom blod-vävnadsbarriärer och därefter ackumuleras i vävnader. Då ett område där en patologisk förändring skett (såsom vid en tumör eller en inflammation) avbildas kan det vara svårt att skilja mellan signalerna som kommer från kontrastämnena som ännu cirkulerar i blodomloppet och de som ackumulerats i den sjuka vävnaden. Med detta i åtanke presenteras i avhandlingen ett nanopartikelbaserat system ämnat för att fånga upp och därefter avlägsna eller ”släcka” signalen från kontrastämnena i blodomloppet. En sådan metod kan möjliggöra en förbättrad kontrast mellan vävnader och blod.

Tina Gulin-Sarfraz disputerar tisdagen den 14 maj 2019 kl. 13 i Auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo.Opponent är professor Catharina de Lange Davies, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Norge och kustos är professor Jessica Rosenholm, Åbo Akademi.

Tina Gulin-Sarfraz är född 29.4.1984 i Närpes, hon avlade studentexamen 2003 vid Närpes gymnasium och FM-examen 2011 vid Åbo Akademi.

Tina Gulin-Sarfraz kan vid behov nås per telefon +47 91 183 441eller e-post tina.gulin@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/168625?locale=lsv.

Tina Gulin-Sarfraz
Tina Gulin-Sarfraz

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.