Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om migration av kol­hyd­ratsenheter i hemicellulosa

Robert Lassfolk.
Robert Lassfolk

FM Robert Lassfolks doktorsavhandling i organisk kemi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Acyl group migration in carbohydrates – Migration within the saccharide unit and across the glycosidic linkage.

Disputationen äger rum fredagen den 2 december 2022 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Paul Murphy, University of Galway, Irland och kustos är professor Reko Leino, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Kolhydrater är en av de vanligaste molekylerna. Kolhydrater är inte bara en energikälla för organismer utan hjälper även celler att upprätthålla sin struktur och deltar i signalering mellan cellerna. Oftast är kolhydraterna ihopkopplade till långa kedjor som kallas polysackarider och den vanligaste är cellulosa. Det finns även andra liknande polysackarider, nämligen hemicellulosa.

I denna avhandling påvisas ett nytt fenomen i modellföreningar av de främst förekommande hemicellulosa och även i en hemicellulosa isolerad från gran. Det som sker i det nya fenomenet är att en grupp, som är bunden till en kolhydratsenhet kan migrera till en annan kolhydratsenhet. Tidigare trodde man att gruppen bara kunde förflytta sig inom sin kolhydratsenhet. Gruppen i fråga kallas acetylgrupp och används mycket av cellerna för att reglera biologisk aktivitet av olika föreningar.

Det nya fenomenet kan ha stor betydelse för hur hemicellulosa växelverkar med omgivningen. Fenomenet kan även påverka den biologiska aktiviteten hemicellulosan har. Hemicellulosa har olika biologiska aktiviteter i växtcellerna och de har även biologiska aktiviteter som kan användas i farmaceutiska tillämpningar. Det är viktigt att förstå hurdan roll det nya fenomenet har eftersom det kan vara ett sätt att reglera hemicellulosans biologiska aktivitet. I avhandling har grunderna för fenomenet undersökts, bland annat i vilka typer av hemicellulosa det sker.

 

Robert Lassfolk är född 1992 i Närpes. Han kan vid behov nås per telefon 050 435 1885 eller e-post robert.lassfolk@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.