Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om medeltida helgonrelikvarier i Norden

FM Sofia Lahtis doktorsavhandling i konstvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 20.9.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries.

Helgonrelikernas närvaro var en helig kraft som omfattade allt från den rent religiösa upplevelsen till politikens och ekonomins sfärer i det medeltida samhället. Upplevelsen av denna närvaro skedde genom relikvarierna, som hörde till medeltidens värdefullaste och visuellt mest imponerande föremål. I Norden har relikvariernas historia dock hittills varit nästan okänd.

Syftet med avhandlingen är att utreda hur relikvarierna, särskilt hand- och huvudrelikvarier, upplevdes och uppfattades i det medeltida Norden. Fokus ligger på deras visuella egenskaper och hur de användes i olika religiösa och sekulära sammanhang. Detta görs genom en noggrann läsning av alla tillgängliga medeltida skriftliga källor, som till exempel mirakelsamlingar och testamenten, samt en analys av de existerande relikvarierna ur ikonografins och objektbiografins synvinkel.

Metodologiskt avgörande är att största delen av föremålen inte längre existerar, och att de skriftliga källornas information är fragmentarisk och ojämn. Detta innebär att en jämförelse mellan föremålen och en genomgående enhetlig frågeställning inte är möjlig, utan materialet måste analyseras utgående från de tillgängliga informationsfragmenten.

Resultatet är den första heltäckande sammanställningen av medeltida relikvariers historia i Norden; flera hittills okända artefakter har upptäckts i medeltida källor och nya insikter om de kända relikvariernas medeltida funktioner presenteras för första gången.

Sofia Lahti disputerar fredagen den 20 september 2019 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet, Sverige, och kustos är docent Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi.

Sofia Lahti är född 8.9.1976 i Åbo. Hon avlade studentexamen 1995 vid Turun klassillinen lukio och FM-examen 2001 vid Åbo Akademi.

Sofia Lahti kan vid behov nås per telefon 040 511 4995 eller e-post sofia.lahti@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/170392?locale=lsv.

Sofia Lahti
Sofia Lahti

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.