Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om könsroller och aggressivt beteende

PM George Darkos doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 15.5.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Sex Differences in Aggression within Adult Samples in Ghana.

Det har tidigare hävdats att könsroller och traditionella trosuppfattningar på förhand gjort män och pojkar i patriarkala afrikanska nationer benägna att särskilt dominera över flickor och kvinnor. Denna omständighet har därför hindrat kvinnor från att få tillgång till resurser som skulle ha gjort dem mindre beroende av männen.

Emellertid är maktfördelningen mellan könen och traditionella trosuppfattningar inte statiska. Ghana har exempelvis genomgått enorma socioekonomiska förändringar under de senaste tjugo åren, och har blivit en av de starkaste ekonomierna i Afrika, vilket resulterat i en ökad socioekonomisk status för kvinnorna. Hur mycket den här utvecklingen har påverkat skillnaderna mellan könen när det gäller bruket av aggression har inte tidigare varit känt.

Av dessa anledningar bestämde sig författaren för att undersöka skillnaderna mellan könen avseende bruket av förtryckande beteende och aggressivt beteende i olika urvalsgrupper bestående av vuxna i Ghana, inklusive vanliga par i hemmiljö, i fängelser och på arbetsplatser. Ett andra syfte har varit att göra en bedömning av förhållandet mellan mödrarnas och fädernas stränga bestraffning av sina barn och deras beskrivning av det förflutna och hur de upplevt barndomens stränga uppfostran. De här målen utgör grunden till fyra av undersökningarna i avhandlingen.

Sammantaget pekar rapporterna mot att kvinnorna var mer aggressiva eller lika aggressiva som männen. En bättre förståelse för skillnaderna mellan könen när det gäller aggressiva handlingar kan man få om man undersöker traditionella könsroller, kontexten i vilken den aggressiva handlingen sker, samt socioekonomisk status för förövare och offer.

Den här forskningen bidrar till en förståelse för hur de synsätt som är kopplade till män och kvinnor påverkar individers beteenden. Rollerna bestäms inte av enbart biologin, utan finns också djupt rotade i förståelsen av begreppen att vara ”man” och att vara ”kvinna”. Rollerna har skapats av människor och kan därför omskapas av människor.

George Darko disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 15 maj 2020 kl. 12. Opponent är professor Victor Adetula, Nordic Africa Institute, Sverige, och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/62782748398. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

George Darko är född 5.1.1959 i Accra, Ghana. Han avlade studentexamen 1979 vid Hwidiem Secondary School, Hwidiem, Ghana, och BSc-examen 2009 vid The Open University, Milton Keynes, Storbritannien, samt PM-examen 2010 vid Keele University, Staffordshire, Storbritannien.

George Darko kan vid behov nås per telefon 040 715 1039 eller e-post geodar@saunalahti.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177170?locale=lsv.

George Darko

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.