Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
27.8.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om heltalsoptimeringsproblem

DI Jan Kronqvists doktorsavhandling i anläggnings- och systemteknik framläggs till offentlig granskning fredag 31.8.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Polyhedral Outer Approximations in Convex Mixed-Integer Nonlinear Programming.

Genom att använda matematiska optimeringsmetoder är det möjligt att finna den bästa lösningen till komplexa problem gällande beslutsfattande och planering. För sådana optimeringsproblem är det oftast omöjligt för en människa att ens överskåda alla alternativa lösningar och därför behövs matematiska metoder för att hitta den bästa lösningen. Optimeringsproblem kan t.ex. handla om att finna den bästa möjliga produktionsplanen, hitta de effektivaste produktionsförhållandena för en process eller bestämma den effektivaste strålbehandlingen för cancerpatienter. Genom att optimera produktionsförhållanden och produktionsplaneringen i fabriker har både råvaruanvändningen och skadliga utsläpp minskat, samtidigt som lönsamheten och konkurrenskraften ökat.

Optimeringsproblem som innehåller specifika beslut kallas ofta för heltalsproblem, där ja/nej-beslut kan beskrivas med talvärdet 0 eller 1. Heltalsproblem är den mest allmänna typen av optimeringsproblem och heltalsoptimering är ett mycket aktivt forskningsområde inom flera naturvetenskaper tack vare dess flexibla förmåga att beskriva olika processer. Heltalsoptimeringsproblem som beskriver verkliga processer tenderar att vara mycket svåra att lösa och kan kräva mycket stor beräkningskapacitet. Detta begränsar idag den praktiska nyttan och användningen av heltalsoptimering.

I avhandlingen har en specifik typ av heltalsoptimeringsproblem studerats och nya effektiva matematiska metoder har utvecklats för att lösa denna typ av optimeringsproblem. De nya metoderna bygger på en teknik där det ursprungliga problemet uppdelas och approximeras med lättare optimeringsproblem som kan lösas effektivt. På basis av metoderna och teorin som utvecklats i avhandlingen har också en ny allmänt tillgänglig programvara utvecklats. Omfattande tester har visat att den nya programvaran är det effektivaste allmänt tillgängliga verktyget för att lösa denna typ av optimeringsproblem.

Avhandlingen bidrar således med både en förbättrad förståelse för dessa optimeringsproblem samt ett konkret verktyg för att effektivt lösa den här typen av problem.

Jan Kronqvist disputerar fredagen den 31 augusti 2018 kl. 12 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är Senior Lecturer Ruth Misener, Imperial College London, Storbritannien och kustos är professor emeritus Tapio Westerlund, Åbo Akademi.

Jan Per Fredrik Kronqvist är född 3.1.1989 i Pedersöre. Han avlade studentexamen 2008 vid Pedersöre gymnasium och diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademi, 2014.

Jan Kronqvist kan vid behov nås per telefon 050 350 9106 eller e-post jan.kronqvist@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/160918?locale=lsv

Jan Kronqvist
Jan Kronqvist

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör