Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om gränssäkerthet i Östersjöregionen ur ett rättsligt perspektiv

Åsa Gustafsson.
Åsa Gustafsson

Jur.kand. (LL.M) Åsa Gustafssons doktorsavhandling i folkrätt framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Security in the Baltic Sea Region from a Legal Perspective with a Focus on Border Security

Disputationen äger rum fredagen den 13 januari 2023 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, samt via videolänk . Opponent är professor Gerd Oberleitner, Graz Universitet, Österrike och kustos är professor Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

 

Konceptet gränssäkerhet utforskas från ett rättsligt perspektiv. Först analyseras mellanstatliga hot och avskräckning i Östersjöregionen, framförallt med syfte att undersöka om gränssäkerhet (border security) används i samband med våldsanvändning och hot mellan stater. Slutsatsen är att termen gränssäkerhet som regel inte används i dessa sammanhang.

”Gränssäkerhet” finns nu i rättsliga dokument i EU och FN:s säkerhetsrådsresolutioner. Målen med EU:s regler om gränssäkerhet och FN:s säkerhetsråds tillämpning av gränskontroll och gränssäkerhet undersöks. Bland annat säkerhetssammanhangen är inte desamma, men gränskontroll och målet med gränssäkerhet både på EU-nivå och globalt innebär i slutändan processer av liknande karaktär, rörande individer som korsar gränser. Det görs gällande att FN:s säkerhetsråds tillämpning av begreppet gränssäkerhet har ändrats med åren. Begreppet syftade tidigare framförallt på statliga aktörer eller förhållanden, men avser nu som regel individer (och varor) som korsar internationella gränser.

EU är ett exempel på ett avancerat gränssäkerhetssystem, baserat på överstatliga regler. Ett antal faktorer kan ses som lättnader vad gäller EU:s medlemsstaters oro över att ha överlåtit suveränitet rörande gränssäkerhet till EU.

Det framhålls att en hållbar definition av säkerhet, eller säkerhetsdimensioner, inte kan uppnås, eftersom politiska och vetenskapliga säkerhetskoncept ändras när den politiska kontexten ändras.

 

 

Åsa Gustafsson är född 1964 i Mariehamn, Åland. Hon kan vid behov nås per telefon +46 707 993 124 eller e-post asa.gustafsson@abo.fi

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.