Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om extrem fysisk bestraffning bland unga i Iran

ML, PM Hassan Jaghoorys doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 14.6.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents.

I avhandlingen undersöktes förekomsten av extrem fysisk bestraffning, både hemma och i skolan, bland 1 244 skolelever i åldern 10–14 år i Iran. Det visade sig att 6,5 procent av skoleleverna fått sina händer brända som straff hemma, och 4,9 procent fått något ben brutet som straff hemma. I skolan hade 3,8 procent av eleverna fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och 4,8 procent hade fått något ben brutet som straff av läraren.

Ungdomarnas aggressivitet och konfliktlösning i skolan jämfördes också med motsvarande data från ett motsvarande sampel ungdomar i Finland. Det visade sig att cybermobbning var vanligare i Iran än i Finland och förekom överlag mer bland flickor än bland pojkar. Däremot förekom fredlig konfliktlösning oftare bland iranska än bland finländska ungdomar.

Hassan Jaghoory disputerar fredagen den 14 juni 2019 kl. 12 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor emerita Helen Cowie, University of Surrey, Storbritannien och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Hassan Jaghoory är född 28.8.1968 i Esfarayen, Iran. Han avlade studentexamen 1986 vid Avesina Esfarayen-gymnasiet och ML-examen 1995 vid Mashad University, Iran samt European Medical Practitioner (ML)-examen 2003 vid Tammerfors universitet och PM-examen 2007 vid Åbo Akademi.

Hassan Jaghoory kan vid behov nås per telefon +46 702 199 593 eller e-post hassan.jaghoory@gmail.com.

 

Ingen bild tillgänglig.