Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om digitala plattformars ansvarsskyldighet

Tomas Träskman.
Tomas Träskman

FM Tomas Träskmans doktorsavhandling i redovisning framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Between Movement and Platform: Exploring the Sociomateriality of Accountability in Platform Organization and its Performative Consequences.  

Disputationen äger rum fredagen den 28 oktober 2022 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Jarmo Vakkuri, Tammerfors universitet och kustos är professor Matti Skoog, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Digitala plattformar representerar ett växande disruptivt fenomen. Plattformar är intressanta eftersom de spårar användare, konsumenter och medborgare, organiserar sociala rörelser, hanterar distribuerad innovation och hjälper till att styra städer i termer av distribuerad handlingskraft och autonomi. När olika spårande och evaluerande infrastrukturer formar och avslöjar nya former av interaktion och tillit, ger plattformar form åt nya subjektiviteter, egenskaper och relativa positioner som hittills inte har definierats. 

Denna avhandling undersöker uppkomsten av detta fenomen, redovisningspraxis och infrastrukturer som ligger till grund för denna nya form av organisering och möjliga konsekvenser i termer av ansvarsskyldighet (accountability) som uppstår på plattformar. När en plattform skapar ansvarsskyldighet möjliggör den nya modaliteter för distribuerad handlingskraft och distribuerad auktoritet. När någon eller något inte räknas på en plattform måste man tänka kritiskt på de gränser, begränsningar och uteslutningar som verkar genom den speciella sociomateriella praktiken plattformisering.
 

Tomas Träskman är född 1970 i Helsingfors. Han kan vid behov nås per telefon
040 773 7642 eller e-post tomas.traskman@arcada.fi.
 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria

Klicka här för pressbild på disputanden.