Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om det miljövänliga oxidationsmedlet väteperoxid

Ole Reinsdorf

M.Sc. Ole Reinsdorfs doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Hydrogen peroxide as green oxidant: mechanistic insight in the direct synthesis and application.

Disputationen äger rum fredagen den 14 juli 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är Gruppenleiter Dr. Sven Reichenberger, Universität Duisburg-Essen, Tyskland och kustos är akademiprofessor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Väteperoxid har etablerat sig som ett grönt, miljövänligt alternativ till klassiska oxidationsmedel. Väteperoxid har en hög oxidationspotential och inga giftiga biprodukter bildas vid användningen av väteperoxid. Väteperoxid produceras industriellt huvudsakligen via antrakinonprocessen, som tampas med höga driftskostnader vilket gör att processen inte är lönsam i mindre skala. Direkt syntes av väteperoxid utgående från väte och syre på en fast katalysator är ett billigare alternativ för produktion i mindre skala. Mekanismen för denna fascinerande reaktion är dock inte helt klarlagd.

Första delen av denna doktorsavhandling består av en undersökning av mekanismen för den direkta syntesen av väteperoxid. Med hjälp av transienta och spektroskopiska metoder var det möjligt att direkt detektera reaktionsmellanprodukter på katalysatorytan. Dessa observationer visade att lösningsmedelsmolekylerna var direkt involverade i syntesreaktionen som co-katalysatorer.

Vidare studerades i avhandlingen tillämpningen av väteperoxid som selektivt oxidationsmedel vid uppgradering av molekyler som härstammar från biomassa, till exempel oxidation av glukos till glukonsyra, som har viktiga tillämpningar inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindustrin. I denna del av arbetet syntetiserades en mängd fasta katalysatorer för reaktionen och reaktionshastighetens beroende av katalysatorstrukturen avslöjades.

 

Ole Reinsdorf är född 1995 i Neubrandenburg, Tyskland. Han kan vid behov nås per e-post ole.reinsdorf@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.