Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
30.11.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om den så kallade ”rajatieto”-scenen i Finland

FM Tommy Ramstedts doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 7.12.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene.

Avhandlingen utgör en studie av den så kallade ”rajatieto”-scenen, i Finland. Det finska ordet ”rajatieto” (”gränskunskap”) myntades under 1970-talet när personer som var intresserade av ufologi, teosofi, parapsykologi och andra andliga föreställningar skulle skapa en förening för människor med liknande intressen.

Avhandlingens centrala frågeställningar behandlar hur identitet och kunskap byggs upp inom ”rajatieto”-scenen. Begreppen identitet och kunskap sammanlänkas genom att personer inom scenen beskriver sig själva att vara i besittning av kunskap som det konventionella samhället varken accepterar eller uppskattar. Denna av samhället stigmatiserade kunskap berör ofta utomjordingar eller paranormala fenomen. Känslan av utanförskap och av att inte accepteras av samhället kommer till uttryck i en stark gruppgemenskap. Personer som får utstå kritik utifrån får ofta en ökad auktoritet inom scenen.

För avhandlingen har ett antal prominenta personer inom finländsk ”gränskunskap” intervjuats, bl.a. tidskriftens Ultras chefredaktör Marko Kananen, alternativhistorikern Jukka Nieminen och Lapplands före detta länsläkare, ufologen Rauni-Leena Luukanen-Kilde. Därtill kartlägger avhandlingen scenens mest väsentliga mediekanaler, evenemang och föreningar. Avhandlingen är ett bidrag till studiet av senmoderna andliga föreställningar. När det kommer till frågan om paranormala fenomen kan man se att dessa föreställningar oftast har en andlig eller religiös betydelse. Översinnliga fenomen och undersökningen av dessa har ofta ringa egenvärde för personer inom scenen; det är på grund av att de hänvisar till en slags högre kosmisk ordning som de blir viktiga. Man kan således säga att ”rajatieto”-scenen innehåller religiösa inslag.

Tommy Ramstedt disputerar fredagen den 7 december 2018 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Benjamin Zeller, Lake Forest College, USA och kustos är professor Peter Nynäs, Åbo Akademi.

Tommy Dan Holger Ramstedt är född 20.1.1984 i Jakobstad. Han avlade studentexamen 2003 vid Jakobstads gymnasium och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2010.

Tommy Ramstedt kan vid behov nås per telefon 050 361 0820 eller e-post tommy.ramstedt@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/164673?locale=lsv

Tommy Ramstedt
Tommy Ramstedt

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör