Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
30.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i vårdvetenskap

Kari Kaldestads doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning torsdag 7.6.2018 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet.

Utgangspunktet for denne avhandlingen er renessansefilosofen Giovanni Pico della Mirandolas tale Oratio fra det femtende århundre. Oratio er en klassisk verdighetstekst som både den gang og i dag har et budskap om verdighet å meddele mennesket. Gjennom en hermeneutisk tolkning av Oratio, fire tekster skrevet av Cassirer (1942), Kristeller (1948), Lindborg (1974) og Nielsen (2007) som tolker Oratio, samt tolkning av intervjutekster fra eldre kvinner som mottar hjemmesykepleie, utledes en dypere forståelse av verdighetens vesen.

Verdighetsbegrepet har flere lag i seg og de mest vesentlige temaene i verdighet er hellighet, frihet, sannhet og skjønnhet. Innerst i mennesket ligger den hellige kjerne som verdigheten er forbundet med og som berører det universelle i mennesket. Verdigheten erfares når mennesket i sannhet lytter til sin indre stemme, hjertets røst, og finner hvile i hjemmets ethos. Verdigheten viser seg når friheten får rom og mennesket virker i tråd med sitt oppdrag.

Menneskets verdighet uttrykkes når skjønnheten trer fram i små glimt i det mennesket erkjenner hvem det dypest sett er. Verdighet hører livet til da mennesket er skapt med verdighet. Likevel kan mennesket erfare sin sårbarhet og det kan komme et slør mellom seg selv og verdigheten. Gjennom lidelsens drama kan mennesket lide ut og forsones, og komme hjem i seg selv i sin verdighet, å innta sitt hellige rom.

Studien er forankret i Katie Erikssons karitative vårdteori, hvor kjærlighet og barmhjertighet, lindring av menneskets lidelse, samt tjene liv og helse er vårdandets bærende idè. Det finnes mye forskning om verdighet i dag. Men det etterlyses forskning som kan gi begrepet en større klarhet og dypere forståelse for verdighetens essens og kjerne, verdighet som livskraft, i helse og lidelse. Denne studien er et bidrag i den sammenheng. Avhandlingen er gitt form av monografi.

Kari Kaldestad disputerar torsdagen den 7 juni, kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Kirsti-Iren Skovdahl, Høgskolen i Sørøst-Norge, Norge och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Kari Kaldestad är född 11.12.1962 i Stord, Norge. Hon avlade candidata magisterii med fagene sykepleie, geriatrisk sykepleie, pedagogikk og ledelse vid Høgskolen i Stavanger, Norge, 2002 och mastergrad i pedagogikk vid Norsk Lærerakademi i Bergen, Norge, 2005.

Kari Kaldestad kan vid behov nås per telefon +47 4576 6578 eller e-post kari.kaldestad@uis.no.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/156989?locale=lsv

Kari Kaldestad
Kari Kaldestad

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör