Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
6.4.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i svenska språket

FM Claus Madsens doktorsavhandling i svenska språket framläggs till offentlig granskning fredag 13.4.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Det Udstraktes Poetik: Læsestrategier til det skandinaviske langdigt.

Langdigtsbetegnelsen har fået begrænset akademisk opmærksomhed, selvom den bruges om digte fra de sidste 70 år. Den er ikke desto mindre blevet mere udbredt på grund af en øget mængde lange digte. I min afhandling, Det Udstraktes Poetik, udvikler jeg læsestrategier, tilbyder kendetegn og beskriver typer for at give en forståelse af denne tidstypiske poesi.

Den anglo-amerikanske long poem-forskning fremhæver langdigtstræk som genreuklarhed, kompliceret helhed og etisk reflektion, men den tager udgangspunkt i en veldefineret kanon og tradition, der adskiller sig fra den vage skandinaviske langdigtsbetegnelse, som ikke hviler på en fælles forståelse.

Afhandlingen undersøger langdigtet ud fra skandinaviske poesitraditioner og konventionelle forståelser. Jeg beskriver fx, hvorledes poesiens ”jeg” i et langdigt fremstår indlejret. Det kalder derfor på en opmærksomhed om kontinuet fra tekstens stemme udad mod digtets materiale og forløb, altså et blik for hvorledes det udvikler både sine emner og sproglige elementer i længden.

Langdigtet udgør altså et problemkompleks, der adskiller sig fra den korte og fortættede digtning, vi normalt forbinder med poesigenren. Derfor foreslår jeg at læse det ud fra en “resonanslæsning”, der afsøger forholdet mellem teksten og det der muliggør teksten, altså forholdet mellem den substans, der giver det konkrete langdigt karakter, og den form, der præger dets helhedsdannelse.

Det giver et helhedsperspektiv på langdigtets udsagn om fx tekst-, miljø- eller fællesskabskultur, altså dets politiske inventering og type, samt de litterære, personlige eller lydmæssige mønstre, altså dets etiske inventering og type. En helhedsbetragning kan på denne måde anskueliggøre langdigtets processuelle karakter og dermed værdsætte den særlige poetiske udvikling, der gør den udstrakte digtning betydningsfuld.

Claus Madsen disputerar fredagen den 13 april 2018 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor emeritus Andreas G. Lombnæs, Høgskolen i Agder, Norge och kustos är professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi.

Claus Kruchov Madsen är född 27.7.1978 i Helle kommune, Danmark. Han avlade BA-examen i danska vid Aalborg Universitet, 2004 och FM-examen i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 2005.

Claus Madsen kan vid behov nås per e-post claus.madsen@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/153057?locale=lsv

Claus Madsen
Claus Madsen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Ben Roimola
webbredaktör