Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i läkemedelsutveckling 

M.Sc. Xiaodong Mas doktorsavhandling i läkemedelsutveckling framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Stimuli-Responsive Prodrug Nanomaterials for Combination Therapy of Cancer.

Disputationen äger rum fredagen den 15 december 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är Associate Professor Mingshi Yang, Köpenhamns universitet, Danmark och kustos är professor Hongbo Zhang, Åbo Akademi.

Xiaodong Ma kan vid behov nås per e-post xiaodong.ma@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

 

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.