Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i kyrkohistoria

FD Martti Arkkilas doktorsavhandling i kyrkohistoria framläggs till offentlig granskning onsdag 24.11.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter African Church or Western Mission? The Evangelical Lutheran Church in Kenya Seeks Her Identity 1968–1996.

Under perioden 1968–1996 var den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya i stort sett enad och fungerade som ett enda stift. Den hade kenyanska ledare istället för som tidigare västerländska missionärer. En viktig fråga för kyrkan var om hon skulle betrakta sig som en kenyansk kyrka eller som ett resultat av västerländsk mission. Föreliggande undersökning riktar fokus på det kenyanska ledarskapet när det gäller att utforska denna kamp. Under James Otete Nchogu (1968–1980) fokuserade kyrkan på att hitta sin nationella självkänsla, under John Momanyi Kururia (1980–1988) var kyrkans andliga uppdrag i blickfånget och under Francis Nyamwaro Onderi (1988–1996) rörde det sig i huvudsak om kyrkans sociala status i det kenyanska samhället.

Under hela undersökningsperioden var frågan om ”kyrkan” central för den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya. Enligt en konfessionell luthersk undervisning identifieras kyrkan av sina kännetecken, Ordet och sakramenten. Frågan om kyrkans ledarskap var nära sammankopplad med denna fråga. För kenyanska kristna handlade frågan inte så mycket om teologi som om social status. Man ville nämligen att kyrkans skulle bli erkänd och respekterad i samhället.

Händelserna i kyrkan å sin sida illustrerar mycket väl den postkoloniala perioden i Kenya. Den lilla evangelisk-lutherska kyrkans kamp för självständighet i sökandet efter sin kyrkliga identitet var intensiv. Kampen resulterade dock i att kyrkan fann sin egenart. Den lösgjorde sig allt mera från beroendet av västerländsk mission och utvecklades till en självständig kyrka med en kenyansk biskop som ledare. Vägen dit var lång och det fanns mycket som ville skymma kyrkans uppdrag i evangeliets tjänst. I slutändan gav dock budskapet om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull kyrkan ett starkt framtidshopp.

Martti Arkkila disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 24 november 2021 kl. 13. Opponent är professorJouko Talonen, Helsingfors universitet och kustos är professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Martti Antero Arkkila är född 19.4.1965 i Parkano, han avlade studentexamen 1985 vid Pohjois-Haagan Yhteiskoulu och magisterexamen i teologi 1990 vid Helsingfors universitet; han avlade filosofilicensiatexamen 2007 vid Uleåborgs universitet och filosofiedoktorexamen 2008 vid Uleåborgs universitet.

Martti Arkkila kan vid behov nås per telefon 044 973 2518 eller e-post martti.arkkila@evl.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Martti Arkkila

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.