Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i informationssystem

Fahed Yoseph.
Fahed Yoseph

M.Sc. Fahed Yosephs doktorsavhandling i informationssystem framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter New Approach for Market Intelligence Using Artificial and Computational Intelligence

Disputationen äger rum fredagen den 10 februari 2023 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Markku Kuula, Aalto-universitetet och kustos är docent Markku Heikkilä, Åbo Akademi.

Fahed Yoseph är född 1970 i Kuwait. Han kan vid behov nås per telefon +96 590 069 090 eller e-post fahed.yoseph@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden.