Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi

FM Christa Kietzs doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 10.12.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Regulation of host-microbe interactions and inflammatory signalling in Drosophila melanogaster.

Tarmen innehåller en mängd bakterier som påverkar vår hälsa. Vissa av dessa bakterier är sjukdomsframkallande medan andra gynnar vårt välmående. I denna avhandling påvisas hur proteiner i bananflugans tarm upprätthåller det symbiotiska förhållandet mellan tarmen och dess mikroflora genom att kontinuerligt modifiera varandras aktivitet. Om denna reglering störs uppstår kroniska inflammationshärdar och tarmens bakteriesammansättning rubbas.

Biologisk vetenskap drivs framåt av forskning gjord i enklare modellsystem. En av de mest välanvända modellorganismerna inom biologisk forskning är Drosophila melanogaster, även känd som bananflugan. Bananflugan lämpar sig ypperligt för att studera tarmens inflammationssignalering; Drosophila har ett överraskande avancerat immunförsvar, en rik tarmflora och flugans tarm liknar människans både till struktur och funktion.

I avhandlingen har metoder för att reglera balansen mellan goda, symbiotiska, samt farliga, patogena bakterier utvecklats. Resultaten i avhandlingen påvisar att mängden IAP-proteiner som finns till för att skydda oss mot sjukdomsframkallande bakterier måste kontrolleras noga för att undvika att tarmens symbiotiska bakterier framkallar inflammation under normala friska förhållanden. Resultaten visar att mängden inflammatoriska IAP-proteiner regleras genom samverkan med proteolytiska kaspas-enzymer som aktiveras av tarmens symbiotiska bakterier. Forskningen antyder också att närvaro av symbiotiska bakterier kan leda till kronisk inflammation om de inflammationsframkallande IAP-proteinerna får ackumuleras fritt.

Rubbningar i den känsliga samverkan mellan bakterier och människa tros utgöra grogrund för inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa tarmsjukdomar ökar globalt och nya diagnosmarkörer och terapiformer behövs. Tack vare det evolutionärt bevarade immunförsvaret kan resultat erhållna i flugan tillämpas för forskning i högre organismer och slutligen i människan.

Christa Kietz disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 10 december 2021 kl. 13. Opponent är professor Mika Rämet, vaccinforskningscentralen, Tammerfors universitet och kustos är biträdande professor Diana Toivola, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Christa Marika Kietz är född 3.9.1991 i Ekenäs. Hon avlade studentexamen 2010 vid Ekenäs Gymnasium och filosofie magisterexamen i cellbiologi 2016 vid Åbo Akademi.

Christa Kietz kan vid behov nås per telefon 040 535 7874 eller e-post christa.kietz@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Christa Kietz

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.