Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i biokemi

FM Polytimi Dimitrious doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 6.3.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Identification of Three Conserved Interaction Zones Around the Catalytic Machinery of alpha/beta-Hydrolase Fold Enzymes.

I den här avhandlingen ges nya insikter om det komplicerade förhållandet mellan enzymers struktur och funktion. De mångsidiga alfa-beta hydrolasenzymerna har en gemensam strukturell kärna som finns hos alla enzymer inom denna familj, oberoende av funktion.

Förhållandet mellan enzymers struktur och funktion är ett centralt forskningsämne inom biovetenskaper. Enzymer har en central roll i biologiska processer eftersom de katalyserar kemiska reaktioner i alla levande organismer och har anpassats för att fungera under alla förhållanden där liv kan existera. Enzymernas distinkta struktur byggs upp av tjugo olika komponenter, så kallade aminosyror, och genom att kombinera ett stort antal aminosyror, med olika storlekar och kemiska egenskaper, skapas en mängd olika enzymer med varierande funktioner. Att förstå hur den begränsade repertoaren av tjugo aminosyror används för att skapa enzymer med så varierande struktur och funktion är ett komplicerat problem som utforskas i den här avhandlingen.

Resultaten från den här forskningen kan användas för praktiska tillämpningar. Enzymer används ofta som miljövänliga alternativ vid kemisk tillverkning eftersom de är tillverkade från förnyelsebara källor, är bionedbrytbara och icke-toxiska. Till exempel används alfa-beta hydrolasenzymerna till att producera rengöringsmedel, läkemedel, biobränslen samt för att bryta ned luftföroreningar. Genom att känna till förhållandet mellan enzymernas struktur och funktion kan man göra enzymerna mera effektiva genom att med proteintekniska metoder modifiera enzymernas struktur samt genom att skräddarsy katalysatorer med förbättrad funktion och önskade egenskaper.

Polytimi Dimitriou disputerar fredagen den 6 mars 2020 kl. 13 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Petri Kursula, Universitetet i Bergen, Norge, och kustos är professor Mark Johnson, Åbo Akademi.

Polytimi Dimitriou är född 6.2.1987 i Tripoli, Grekland. Hon avlade studentexamen 2004 vid 3rd General Lyceum of Tripolis i Tripoli, Grekland, och Diploma in Computer Science and Technology 2010 vid University of Peloponnese, Tripoli, Grekland, samt FM-examen 2014 vid Åbo universitet.

Polytimi Dimitriou kan vid behov nås per telefon 041 706 3174 eller e-post polytimi.dimitriou@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/176409?locale=lsv.

Polytimi Dimitriou

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.