Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Doktorand vid Åbo Akademi får italienskt pris

M.Sc. Luca Mastroianni, doktorand i teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi har fått italienska kemiska sällskapets pris för sitt diplomarbete, vars tema var användning av mikroreaktorteknologi för selektiv oxidation av alkoholer. Arbetet gjordes vid laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi i samarbete med Università di Napoli ’Federico II’ (UniNa).

Framställning av aldehyder, till exempel formaldehyd, acetaldehyd samt propyl- och butyraldehyd är viktiga processer i kemiindustrin eftersom aldehyder kan förädlas vidare till värdefulla produkter som polyoler. Mastroianni visade i sin forskning att det är möjligt att producera aldehyder genom selektiv oxidation av alkoholer på guldkatalysatorer som är placerade i mikroreaktorkanaler. I arbetet ingick en extensiv experimentell insats samt avancerade matematiska modeller. Arbetet kombinerar fundamental kemi med dagens högteknologi i reaktordesign.

Diplomarbetet som handleddes av akademiprofessor Tapio Salmi, professor Dmitry Murzin, laboratorieingenjör Kari Eränen, professor Martino DiSerio och biträdande professor Vincenzo Russo, har publicerats i den synnerligen prestigefyllda tidskriften Chemical Engineering Science (Mastroianni et al., Microreactor technology in experimental and modelling study of alcohol oxidation on nanogold).

– Vårt fruktbara och omfattande samarbete med universitetet i Neapel fortsätter. Luca har redan inlett sitt doktorsarbete som ska leda till en dubbelexamen vid ÅA och UniNa, berättar Salmi.

Pristagare, italienska kemisällskapet.