Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Möjligheter för självstudier på campus

Rektor har fattat beslut om att det nuvarande systemet med distansjobb och -studier fortsätter även under period III (11.1–21.3.2021) och IV (22.3–30.5.2021). Första årets studerande kommer fortsättningsvis att erbjudas närstudier på campus.

Äldre studerande kommer att under period III kunna boka vissa utrymmen på campus i Åbo och Vasa för självstudier antingen ensam eller i mindre grupper. Utrymmena bokas via studiesystemet Peppi för maximalt 2 h/grupp och är tillgängliga måndag–fredag kl. 8–20. Den som bokar utrymmet ansvarar för att alla säkerhetsregler följs. I början av februari fattas beslut om huruvida bokningsmöjligheten också kommer att finnas i period IV.