Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Delta i undersökning om prokrastinering – uppskjutandets psykologi 

Brukar du skjuta upp saker du borde göra? Prokrastinering, alltså problematiskt uppskjutandebeteende, är ett vanligt fenomen inte minst bland studerande. Nu startar ett nytt projekt som kommer att studera fenomenet bland högskolestudenter i Svenskfinland och senare tillsammans med studenter utveckla en app som ska motverka problemet. Kom med i studien!

Prokrastinerar gör vi när vi skjuter upp en aktivitet trots att vi vet att det antagligen har negativa konsekvenser. Prokrastinering handlar mindre om personlighet och mer om motivation och beteendemönster.

Projektet Intakt som koordineras av Experience Lab kommer under hösten 2023 att genomföra en studie för att undersöka vad som orsakar prokrastinering. Under våren 2024 ska projektet tillsammans med studenter skapa en digital intervention för att ge stöd åt studenten i situationen när de prokrastinerar. Interventionen kommer att utvärderas under hösten 2024. Projektet samarbetar med Yrkeshögskolan Novia, Hanken, Helsingfors universitet och Arcada och finansieras av Svenska kulturfonden.
Den som vill delta i studien kan gå in på projektets webbplats för att anmäla sig: www.abo.fi/intakt 

Föreläsning om prokrastinering

Själva projektet inleds med en streamad föreläsning som riktar sig till både studerande och personal i hela Svenskfinland. Under en timme ges en översikt kring det aktuella forskningsläget på området och vad vi kan förändra för att lättare får saker och ting gjorda – i tid. Bland annat presenteras studier på gränsdragningen mellan alldagligt uppskjutande och svåra problem, liksom vilka effekter som psykologisk behandling kan ge på prokrastinering och hälsa.

Föreläsare är Alexander Rozental, legitimerad psykolog, lektor och docent i psykologi på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och affilierad forskare på Karolinska institutet och biträdande gästprofessor på Luleå tekniska universitet. Hans forskning har de senaste tio åren handlat om att utveckla psykologisk behandling för prokrastinering och perfektionism.

Tid: Tisdag 7.11 kl 10:00-11:00

Plats: https://aboakademi.zoom.us/j/62897005795

Mer info: www.abo.fi/intakt 

Projektet Intakt lanseras 7.11 i samband med föreläsningen. På eftermiddagen 6.11 eller morgonen 7.11 finns möjligheter för medier att intervjua Daniel Ventus, projektledare vid Experience Lab vid Åbo Akademi och Alexander Rozental.

 

Kontakt:  
Daniel Ventus, projektledare, Experience Lab vid Åbo Akademi
Telefon: +358 505235613
e-post: daniel.ventus@abo.fi