Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Det omfattande och branschövergripande programmet för Europaforum Åbo på temat EU som arrangeras i Åbo i augusti-september är färdigställt. Till evenemanget kommer hundratals opinionsbildare från Finland och övriga EU Evenemanget är öppet och avgiftsfritt, och avsett för alla som är intresserade av Europeiska unionen.

– Jag är mycket glad över att Europaforumet arrangeras uttryckligen i Åbo, som ger en utomordentlig inramning åt evenemanget och utgör ett hem för den finländska Europadiskussionen sedan tidigare. Jag hoppas att vi i det första Europaforumet lyckas öppna upp perspektiv på i synnerhet den fria medborgardebatten, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Under Europaforum Åbo ger statsminister Juha Sipiläen översikt över Europapolitiken och hör fredagen den 31 augusti medborgarnas syn på utvecklandet av EU. Också Europaminister Sampo Terho har en frågestund fredagen den 31 augusti, med temat Brexit, reformen av EU, penninganvändning och ökandet av medborgarnas roll vid beslutsfattande.  Underledning av Jyrki Katainen, vice ordförande för Europakommissionen, förs i Åbo lördagen den 1 september en medborgardebatt som är öppen för alla om Europeiska unionens värderingar och framtid.

Europaforum Åbo arrangeras på flera platser i centrum av Åbo från torsdagen den 30 augusti till lördagen den  1 september. Evenemanget erbjuder ett forum för finländska opinionsbildare och medborgare att diskutera Finlands roll i Europa och Europeiska unionen. Europaforum Åbo arrangeras nu för första gången och det kommer att bli en årligen återkommande öppning av höstsäsongen för politik och ekonomi i Finland.

Under den tid Europaforum Åbo pågår arrangeras tiotals olika evenemang i Åbo på temat Finlands roll i Europa och EU under medverkan av bland andra Alexander Stubb, vice generaldirektör vid Europeiska investeringsbanken, Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank, Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki,statssekreterare Matti Anttonenfrån utrikesministeriet och Juho Romakkaniemi, verkställande direktör för Centralhandelskammaren. Till Åbo kommer också samtliga partiers ordföranden, representanter för fackorganisationer och andra intressebevakningsorganisationer samt nästan alla Finlands EU-parlamentariker.

Till de viktigaste evenemangen under Europaforum Åbo hör ett offentligt hörande av riksdagens stora utskott på temat Finlands framtida EU-politik. Under ledning av inrikesministeriet förs en ingående diskussion om säkerhet, hedersvåld och utvecklingsperspektivet i fråga om detta. Dessutom arrangerar ministeriet och forskningsprojektet URMI i samarbete ett diskussionsmöte om invandringens inverkan på våra städer i större omfattning.

Eduskuntatutkimuksen keskus vid Åbo universitet håller på att bereda ett omfattande diskussionspapper om Finlands EU-politik för Europaforum Åbo. Det offentliggörs under evenemanget i augusti.  Syftet med diskussionspappret är att styra in debatten på de teman som för närvarande å ena sidan är de viktigaste med tanke på hela Europeiska unionen och å andra sidan Finlands Europapolitik.

– Unionen måste samtidigt ta ställning till många ytterst svåra utmaningar, som det inte finns några enkla svar på. Av medlemsländerna förväntas modiga öppningar och fördomsfritt tänkande, eftersom behovet av att föra diskussion om Europas framtid aldrig tidigare har varit aktuellare än nu. Vårt diskussionspapper strävar efter att hjälpa Finland att ta en aktiv och lösningsinriktad roll i denna historiska situation, säger Markku Jokisipilä, chef för eduskuntatutkimuksen keskus vid Åbo universitet.

Också de studenter som under evenemangsveckan påbörjar sina studier i studiestaden Åbo och studentkårerna har bjudits in till diskussion.

Europaforumet arrangeras av och i debatterna deltar Åbo stad, Åbo universitet, Turun Yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Egentliga Finlands förbund, Turku Science Park, Åbo handelskammare och Schuman-seura. Dessa aktörer utgör Europa-gruppen i Åbo med ansvar för förberedelserna inför evenemanget. Som gruppens ordförande fungerar politices doktor  Anders Blom. Diskussioner inom Europaforumet ordnas även av riksdagen, statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, Finlands Bank, utrikesministeriet, inrikesministeriet, Europainformationen, Finland i Europa, EK, SAK, STTK, Akava och MTK.

– Evenemanget har förberetts på bred front under cirka ett års tid. Alla som medverkar har samma mål: det finns behov av ett öppet och pluralistiskt nationellt debattforum som engagerar medborgarna när man planerar Finlands och unionens framtid, säger Tuomas Nirkkonen, programchef för evenemanget.

Europaforum Åbo består av seminarier, paneldiskussioner, frågestunder och medborgardebatter. Evenemang ordnas i Hansa-kvarteret, Åbo Svenska Teater, Radisson SAS Marina Palace, Åbo huvudbibliotek och Bryggerirestaurang Koulu.  Programmet kommer att kompletteras ytterligare, och en del av diskussionerna kan eventuellt ändras till vissa delar.

Europaforum Åbo arrangeras i Åbo den 30 augusti till 1 september 2018.
För ytterligare uppgifter och program se webbplatsen www.europeforum.fi
Evenemanget syns på sociala medier på #eurooppafoorumi #turku

 

Ytterligare information:

Minna Arve, Åbo stadsdirektör

Begäran om intervju riktas till Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila, tfn 044 907 5710

Tuomas Nirkkonen, projektchef, Europaforum Åbo, tfn  045 6783097

Markku Jokisipilä, chef för Turun eduskuntatutkimuksen keskus, tfn 040 7494255

Europaforum Åbo bilder och logon kan du ladda ned via ePressi -tjänsten.