Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

De första flerformskandidaterna inom småbarnspedagogik får sin examen

För att svara på bristen på behöriga lärare inom småbarnspedagogik och förskolor fick flera universitet 2021 finansiering för att starta utbildningar som gör det möjligt för yrkesverksamma på daghem att avlägga examen vid sidan av jobbet. Nu är den första årskullen klar behöriga pedagogie kandidater som får sin examen vid Åbo Akademi. Välkomna med!

Målsättningen med den här särskilda nationella satsningen är att göra det lättare för personer som arbetar inom småbarnspedagogik att avlägga examen vid sidan om jobbet, också om arbetsplatsen inte finns på en universitetsort. På det här sättet vill man öka antalet behöriga lärare på daghem och förskolor.

Projektet kallas 1000+ och är gemensamt för sju universitet i Finland, däribland Åbo Akademi. Den så kallade flerformsutbildningen omfattar 180 studiepoäng inklusive en kandidatavhandling.

– Nationellt den här satsningen viktig för att både minska personalbristen inom branschen men samtidigt också höja det pedagogiska kunnandet. Konceptet har varit lyckat men förstås också krävande då flerformsutbildningen består av såväl närundervisning, nätundervisning som av arbetslivsanpassade uppgifter och handledd praktik. Det är med stor glädje vi nu ser att 30 personer på våra finlandssvenska daghem får sin formella behörighet, säger Katri Hansell, forskningsledare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.

Utbildningsprojektet 1000+ finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Åbo Akademi har därtill fått särskild finansiering av ministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden. Flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik ordnas förutom av Åbo Akademi också vid Helsingfors universitet, Östra-Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

– Utbildningen har varit framgångsrik och omtyckt av både studerande och arbetsgivare, säger Anna Buss, projektledare vid Åbo Akademi.

Dimissionen äger rum i Academill, våning E/F 6, fredag 15.12.2023 klockan 12.30–14.30.

Efter betygsutdelningen finns det möjlighet att intervjua både studerande och personal. Vi bjuder på bubbel/kaffe och dopp!

 

Mera information:
Katri Hansell, forskningsledare
Telefon: 050 512 5456
E-post: Katri.Hansell@abo.fi

Anna Buss, projektledare
Telefon: 050 349 2996
E-post: abuss@abo.fi