Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Cultura undersöker shopping

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi har gjort en nätfrågelista som undersöker fenomenet shopping under senare delen av 1900-talet fram till nutid. Frågorna finns på internetadressen https://survey.abo.fi/lomakkeet/11264/lomake.html.

Under andra hälften av 1900-talet blev ”shopping” en allt mer allmän sysselsättning. Konsumtionsvanorna förändrades steg för steg och möjligheterna att skaffa sig något nytt ökade.

– Vi vill ta del av berättelser om hur man skaffar något nytt åt sig själv, för hemmet eller som gåva. Vilka är motiven, vad vill man med inköpen och vilka belöningar ger konsumtionen i form av glädje och tillfredsställelse? Varifrån får man sina idéer för det nya och på vilka sätt fick man tag på det man önskade, säger arkivamanuens Niklas Huldén.

Svaren kommer att registreras i Cultura och användas bl.a. i undersökningen Vardagens rum som kretsar kring 1900-talet utgående från kulturhistoriskt arkivmaterial.