Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

CHARM-EU får 12,8 miljoner euro i finansiering från Europeiska kommissionen.

Den europeiska universitetsalliansen CHARM-EU får motta fortsatt finansiering på 12,8 miljoner euro från Europeiska kommissionen. I samband med detta tas tre nya medlemmar in i alliansen varav Åbo Akademi är en, tillsammans med Hochschule Ruhr West och Würzburg University. Tillsammans med de tre nya partnerna kommer CHARM-EU att fortsätta att fördjupa, intensifiera och öka effektiviteten i det befintliga samarbetet.

CHARM-EU är ett samarbete mellan europeiska universitet som baserar sig på en utmaningsdriven, tillgänglig, forskningsbaserad och mobil modell. Alliansen strävar i sitt arbete till att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning. Målsättningen är att skapa framtidens universitet genom att öka kvaliteten, den internationella konkurrenskraften, mångfalden och inkluderingen hos europeiska institutioner för högre utbildning.

Integrationen av de tre nya partnerna kommer att bidra till att uppnå CHARM-EU:s ambitiösa vision och mål samtidigt som erfarenheter från olika utbildningssystem kommer att bidra till att skapa erfarenheter från olika utbildningssystem, inklusive utformning av läroplaner, undervisning och lärande samt digital omvandling.

Sedan tidigare består CHARM-EU av University of Barcelona som även koordinerar samarbetet, Trinity College Dublin, Utrecht University, Eötvös Loránd University och University of Montpellier.

 

Läs mer om CHARM-EU här.