Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Centre for Intelligent Computing samlar ihop högskolornas kompetens inom artificiell intelligens i Åbo

Centre for Intelligent Computing (CIC) är ett gemensamt center för artificiell intelligens för Åbo universitet och andra högskolor i regionen. Det kombinerar mångsidig forskningskompetens och sätter fart på samarbetet med företagsvärlden. Centret är en del av verksamheten på Teknologicampus Åbo.

Artificiell intelligens förändrar för närvarande radikalt olika branscher och påverkar samhället.  Att kombinera högskolornas krafter i Åbo stärker avsevärt forskningen kring artificiell intelligens i regionen. Samtidigt kommer det nya centret att sätta fart på utvecklingen av AI-applikationer för industriella och samhälleliga behov.

– Genom ett mer mångsidigt samarbete både inom universiteten och med intressentgrupper utanför universiteten kan vi skapa ett AI-kluster i Åbo, vilket kommer att ha en djupgående inverkan både lokalt och globalt. Åbo har världsberömda forskargrupper inom artificiell intelligens, säger TkD, ED Kaj-Mikael Björk, direktör för CIC.

– Högskolorna i Åbo utför AI-forskning av hög kvalitet inom och mellan flera olika vetenskapsgrenar. Det är mycket mer än enbart en teknologisk fråga. Syftet med det gemensamma centret är att stärka detta kompetensområde, göra det mer synligt och dessutom underlätta genomförandet av gemensamma projekt med företag, säger Mika Hannula, prorektor vid Åbo universitet och direktör för Teknologicampus Åbo.

Centrets ekonomiförvaltning och Björks uppgift placerar sig i Åbo Vetenskapspark. Centret är en del av Teknologicampus Åbo för högskolorna i regionen. Teknologicampus har bland annat som syfte att främja såväl samarbetet inom forskning och undervisning i teknik i Åboregionen som den gemensamma användningen av forsknings- och utbildningsinfrastrukturer. I Teknologicampus Åbo deltar Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

 

 

Mer information:

Centre for Intelligent Computing

Kaj-Mikael Björk, direktör CIC
kaj-mikael.bjork@utu.fi
tfn 044 799 5564