Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi finansieras av Finlands Akademi

Forskningssamarbeten vid Åbo Akademi har nyligen beviljats finansiering av Finlands Akademi på sammanlagt drygt 300 000 euro. Finansieringarna ges ur utlysningarna FIRI 2020: Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar och Specialfinansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation, TUK.

Åbo Akademis del i konsortiet ”Suomalaisten yliopistollisten biokeskusten verkosto” finansieras inom FIRI 2020 med 175 000 euro. Finansieringen är för perioden 1.7.2020–30.11.2021.

Universitets del i konsortiet ”HCT 2.0 – Health Campus Turku 2.0” finansieras ur TUK med 139 000 euro. Finansieringen är för perioden 1.7.2020–31.12.2022.