Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Carl Petterson utsedd till årets ÅA-alumn 2023

Åbo Akademis Alumner har utsett ekonomie kandidat, EMBA Carl Pettersson till årets alumn. Pettersson som är född år 1979 har tidigare arbetat som verkställande direktör för Veritas Pensionsförsäkring och innehaft flera direktörsposter på Aktia bank Abp. För tillfället är han verkställande direktör för arbetspensionsbolaget Elo.

– Tiden vid ÅA gav en möjlighet att tänka stort, tänka fritt och att bygga ett socialt nätverk som är aktivt ännu idag. Det var en fin period i livet som bidrog starkt till att forma den person jag är idag, säger Pettersson.

Årets ÅA-alumn 2023.
Carl Petterson är årets ÅA-alumn 2023 

Carl Petterson har också axlat en aktiv roll i samhället: som styrelseledamot i Föreningen Konstsamfundet rs och Svenska kulturfonden samt delegationsmedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi och ledamot i förvaltningsrådet i Stiftelsen Arcada har han bidragit till den finlandssvenska bildningen och kulturen. Han är för många känd också som uppskattad musiker och uppbärare av kulturarv inom dragspelsfältet.

 

I alla sina poster har Petterson visat prov på resultatinriktat ledarskap. Som person och i sin yrkesroll kännetecknas Pettersson av stark framtidstro: saker brukar ordna sig även om utgångsläget är utmanande. Calle Pettersson har gjort en lysande karriär och är en förträfflig förebild för universitetets studenter med sin karriärväg, sitt gedigna och inspirerande ledarskap och sitt samhälleliga engagemang.

Åbo Akademis Alumner r.f. är landets äldsta alumnförening. Föreningen är en sammanslagning av Åbo Akademiker och Åbo Akademiförening, som grundats 1922. Föreningen arbetar för samhörigheten mellan Åbo Akademi, dess alumner och studerandena vid Åbo Akademis Studentkår. Alumnföreningen delar vartannat år ut ett stipendium kallat Akademikerpriset åt en ung och framgångsrik ÅA-doktorand. Föreningen utnämner också Årets alumn bland personer som verkat för akademins och studerandenas väl inom samhället.

 

Mera information:
Alumniföreningens ordförande Katja Långvik,
katja.langvik@abo.fi,
tfn 040 526 9369

Verkställande direktör Carl Pettersson,
För begäran om intervju, kontakta planeringschef för kommunikationen, Sara Salomaa,
tfn 044 550 5450