Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Carl-Eric Wilén utnämns till överingenjörsråd vid högsta förvaltningsdomstolen 

Republikens president har utnämnt professor Carl-Eric Wilén till överingenjörsråd som bisyssla vid högsta förvaltningsdomstolen från och med 1.1.2024.  

Professor Carl-Eric Wilén

Wilén är professor i teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi sedan 1999 och klusteransvarig för kemi och kemisk teknik sedan 2023. Wilén är diplomingenjör och doktor i teknik från Åbo Akademi, samt docent i polymerkemi vid Helsingfors universitet.  

Vid högsta förvaltningsdomstolen verkar fyra överingenjörsråd och åtta miljösakkunnigråd. När mål som berör vattenlagen och miljöskyddslagen behandlas deltar två miljösakkunnigråd och i mål som gäller patent, nyttighetsmodeller och kretsmönster till integrerade kretsar två överingenjörsråd. Sakkunnigledamöterna har ställning som oberoende domare. 

Republikens president utnämner sakkunnigledamöterna för en period om fem år i taget, dock högst tills de uppnår avgångsåldern för domare. 

 

Läs mera på högsta förvaltningsdomstolens hemsida här.