Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Business Finland finansierar hållbarhetsprojekt vid Åbo Akademi

Projektet är en del av slipmedelstillverkaren Mirkas ekosystem Shape som beviljats Veturi-understöd från Business Finland.

Ekosystemet ska fokusera på olika sätt att nå hållbar tillverkning som till exempel återtillverkning, cirkulär ekonomi, grön energi och data.
Projektet ”Data Driven Sustainability Management” (DDSM) koordineras av Åbo Akademi och är ett så kallat co-innovationsprojekt inom ekosystemet Shape. Övriga partner är Åbo universitet, Baltic Yachts Oy Ab Ltd, Herrmans Bike Components Ltd och Saalasti Oy.

Projektet ska arbeta med data-driven livscykelanalys, där man använder data från den operativa verksamheten till att utveckla metoder för att driva företagsstrategier i en hållbar riktning. Satsningen är en av många kommande forskningsprojekt där man arbetar för att knyta delar av den stora globala marknaden för hållbar teknologi till organisationer Finland.
Den totala projektbudgeten är 5 miljoner euro, Åbo Akademis andel är 742000 euro.

Mera information:
Jerker Björkqvist, äldre universitetslektor i datateknik, företrädesvis inbyggda datorsystem, Informationsteknologi
Telefon:+358 504096335
E-post: jerker.bjorkqvist@abo.fi