Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

BUP Finland tog ÅA-studenter till hjälp för nytt utseende

BUP Finland har genomgått ett ansiktslyft. Webbplatsen är ny och dessutom satsar man på synlighet i sociala medier, närmare bestämt Facebook och Instagram.

BUP står för Baltic University Programme och är ett universitets- och högskolenätverk med fokus på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Cecilia Lundberg leder BUP:s nationella center i Finland. Centret är placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

– BUP ordnar årligen kurser för studenter, universitetslärare och forskare och vill locka deltagare från hela Östersjöregionen. Förstås är substansen det viktigaste men vi måste också tänka på att synas och att se lockande ut där vi syns, säger Lundberg.

För att lättare kunna sätta fingret på vad målgruppen vill ha tog BUP hjälp av studerande vid Åbo Akademi. BUP Finlands synlighet fick bli ett case i kursen ”Sustainable business”, som leddes av universitetslärare Monica Nyholm och doktorand Olga Dziubaniuk vid ekonomutbildningen.

– Det här var en verkligt fin möjlighet för oss. Studenterna var indelade i 15 grupper som alla gjorde en utvärdering av synligheten och hur känt varumärket BUP är. Dessutom gav de förslag på hur vi kan förbättra. Det här var precis rätt målgrupp för oss också, säger Lundberg.

Flera av studentgrupperna gjorde småskaliga enkäter, främst bland andra studerande, vilket gjorde samplet ännu bredare.

Resultatet var entydigt. BUP och BUP Finland är inte känt bland studenterna – inte heller bland dem som uppger att de är intresserade av hållbar utveckling och miljö, information om programmet var svårt att hitta på webben också för dem som visste vad de sökte efter, och dessutom efterfrågades synlighet på sociala medier.

– Resultaten var ingen stor överraskning, vi har funderat redan en tid på att vi borde vidta åtgärder för synligheten, men det känns bra att få en bekräftelse av vår primära målgrupp om vad vi ska satsa på.

Lundberg påpekar att det som nu gjorts är ett första steg – arbetet fortsätter med att fila på informationen på webbsidan och att aktivt jobba med att uppdatera sociala medierna för att få följare och spridning.

– Det är ett kontinuerligt utvecklingsarbete, men just nu känner vi att vi är på väg åt rätt håll. Dessutom kom studentgrupperna med flera andra goda idéer för pr-verksamhet, som vi kan förverkliga.

Baltic University Programme koordineras vid Uppsala universitet och varje medlemsland har ett nationellt center. Dessutom finns associerade sekretariat placerade vid Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, vid HAW Hamburg University of Applied Sciences, Tyskland och vid Łodz University of Technology, Polen.

BUP:s nya utseende kan du se på:

BUP Finlands webbplats: bup.fi

BUP Finland på Facebook: https://www.facebook.com/bupfinland

BUP Finland på Instagram: https://www.instagram.com/bupfinland