Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Björn Vikström fick pris för verk om gästfrihetens teologi

Björn Vikström
Björn Vikström är universitetslärare i teologisk etik vid Åbo Akademi.

Svenska litteratursällskapet belönade i samband med sin årshögtid på Runebergsdagen 26 personer för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken, musiken och bildkonsten.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll teologie doktor Björn Vikström för boken En gästfri Gud, en gästfri kyrka.

”Med Bibelns mångfasetterade bild av gästfrihet som utgångspunkt och vår globaliserade tid som fond, formulerar Vikström en gästfrihetens teologi. I en framställning präglad av beläsenhet och tillgänglighet framträder mötet med den andre som en utmanande men hoppfull möjlighet. Genom sitt etiskt angelägna ärende demonstrerar verket vikten av ett tvåtusenårsperspektiv på dagsaktuella frågor”, motiverar Svenska litteratursällskapet utmärkelsen.

Björn Vikström är tidigare biskop i Borgå stift (2009–2019). Han tillträdde som universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi hösten 2019.