Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Barnlitteraturantologi uppmärksammas med internationell prisnominering

Antologin Silence and Silencing in Children’s Literature (2021) har nominerats för IRSCL Book Award 2022–23 i kategorin för redigerade böcker. Priset som delas ut av International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) är en av de främsta utmärkelser barnlitteraturforskning kan få.

– Att barnlitteraturforskningen vid Åbo Akademi var med och ordnade IRSCL:s internationella kongress 2019 var en milstolpe. Sällskapet firade då sitt 50årsjubileum och hela 530 deltagare var på plats. Eftersom kongressen gick med vinst ville vi investera överskottet i något bestående och valde då att samla ett urval föredrag och keynotes i bokform, berättar Mia Österlund, forskningsledare vid litteraturvetenskapen vid ÅA och en av antologins redaktörer.

Volymen består av keynotes och utvalda artiklar från den mycket framgångsrika IRSCL-kongressen 2019 som hölls i Stockholm, Sverige. Som motivering till nomineringen lyfts bland annat bokens tema, tystnad och att tystas, upp och beröms som generöst inkluderande. Redaktörerna hyllas också för att de modigt har inkluderat alternativa akademiska format, såsom en mediering/performans/text och en tecknad serie. De beröms även för sitt utmärkta arbete med att rama in, ordna och redigera de inkluderade essäerna så att de smälter samman till en sammanhängande studie.

Bokomslag
Omslaget till antologin Silence and Silencing in Children´s Literature är designat av Linda Bondestam.

– Vi är mycket hedrade och glada över nomineringen till IRSCL Book Awards, inte minst för att vår bok nu får ökad synlighet och förhoppningsvis når ut till fler. Boken innehåller en rad läsvärda bidrag. Exempelvis professor emerita Boel Westin, Stockholms universitet, skriver om tystnad i Tove Janssons mumindal, fortsätter Österlund.

I nomineringen lyfts även antologins omslag upp och beskrivs som charmigt koloristiskt som efterliknar omsorgen om det visuella och taktila som är typiskt för barnböcker.

–  Boken väger 1,3 kilo och den läckra pärmen har illustrerats av finlandssvenska bilderbokskonstnären Linda Bondestam som också var en av författargästerna under den internationella kongressen vid en nordisk afton på Junibacken i Stockholm, berättar Österlund.

 

 

Antologin Silence and Silencing in Children’s Literature (2021) redigerades av Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist och Mia Österlund. Läs mera om boken här.

Mia Österlund är ämnesansvarig och forskningsledare vid litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi samtidigt som hon leder forskningsprojektet Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland, också kallat Tippelill vid Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Läs mera om Tippelill projektet här.