Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
5.1.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Avhandling om hur utskriftsteknologier kan användas och analyseras i dosering av läkemedel

FM Hossein Vakilis doktorsavhandling i biovetenskap med inriktning farmaci framläggs till offentlig granskning fredag 12.1.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Application of analytical techniques in quality control of printed pharmaceutical dosage forms .

Vissa patientgrupper, t.ex. barn, behöver en mycket specifik dos av ett läkemedel för att det ska nå en optimal terapeutiskt effekt. Därför behöver läkemedelsdosen i läkemedlet justeras specifikt för patienten. I den här avhandlingen undersöktes hur utskriftsteknologier kan användas i dosering av läkemedel och kombineras med lämpliga kvalitetskontrollsmetoder. Bläckstråleskrivarteknik erbjuder en lösning för att producera sådana precisionsmediciner. Läkemedlet löses i ett lämpligt lösningsmedel och hälls i bläckpatronen i en skrivare. Därefter produceras läkemedlet genom tryckning på ätbara substrat eller filmer. Läkemedelsdosen kan justeras med hög noggrannhet och reproducerbarhet på dessa tunna, stämpellika läkemedel som placeras i munnen och löses upp snabbt. Produktionshastigheten för dessa läkemedel är högt och tillverkningen behöver därför kombineras med snabba men pålitliga analysmetoder för kvalitetskontroll.

I optimala fall kunde denna småskaliga teknologi användas som en produktionslinje inom läkemedelsindustrin eller på apoteket där läkemedlet kunde tryckas direkt för patienten. Kvalitetskontrollmetoderna som undersöktes baserar sig bl.a. på spektroskopi och kolorimetri med vilka man mäter intensiteten av det reflekterade ljuset eller färgen från ytan av de utskrivna läkemedlen utan att röra provet. På så sätt förstör inte den använda metoden läkemedlet när den analyseras. Förändringarna i ljus- och färgintensiteten kan relateras till läkemedelsmängden och dess fysikaliska egenskaper.

I avhandlingen undersöktes fördelarna och nackdelarna av de olika analytiska metoderna. Arbetet visar tydligt att utskriftsteknologier som används i kombination med lämpliga kvalitetskontrollsmetoder har stor potential att möjliggöra individualiserad dosering av läkemedel i framtiden.

Hossein Vakili disputerar fredagen den 12 januari 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är biträdande professor Clare Strachan, Helsingfors universitet och kustos är professor Niklas Sandler, Åbo Akademi.

 

Hossein Vakili är född 8.7.1984 i Tehran, Iran. Han avlade FM-examen 2012 vid Åbo Akademi.

Hossein Vakili kan vid behov nås per telefon 0440 56 1977 eller e-post hossein.vakili@abo.fi .

 

Klicka här för att få fram en bild i tryckkvalitet på disputanden.
web.abo.fi/pressmaterial/Hossein_Vakili.jpg
Bilden får fritt användas av medierna.

 


 

Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör