Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Artificiell intelligens och mjukvara karaktäriserar EDISS-programmet

De första antagna studenterna till Erasmus-programmet EDISS inledde sina studier vid Åbo Akademi 2021. De utexaminerades under 2023 och steg in på den finska arbetsmarknaden. En av dem är Minahil Raza som i augusti anställdes av Hiab.

Minahil Raza är alumn från Erasmus Mundus Joint Master Degree-programmet EDISS, och har sedan augusti 2023 jobbat som programvaruutvecklare för robotteknik hos Hiab, som utgör en del av affärsenheten Cargotec. Raza avlade sin kandidatexamen inom elektroteknik i Pakistan där hon huvudsakligen intresserade sig för artificiell intelligens, robotteknik och inbäddade system.

Liksom många andra studenter vid Razas universitet var hon intresserad av att ansöka till ett Erasmus Mundus-program efter sin kandidatexamen. EDISS var det program som bäst motsvarade Razas intressen och hon var en av de ansökande som antogs i den första omgången ansökningar till programmet och inledde sina studier i Åbo hösten 2021.

EDISS, mjukvara och artificiell intelligens

– Om jag skulle beskriva EDISS med två ord skulle det vara mjukvara och artificiell intelligens, säger Minahil Raza.

EDISS (Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) är ett Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Mälardalens universitet (Sverige), Universitat de les Illes Balears (Spanien) och Università degli Studi dell’Aquila (Italien). Syftet med EDISS är att sammanföra mjukvaruutveckling och data science (data science saknar en svensk översättning och ska inte förväxlas med datavetenskap).

– Fokus ligger mycket på att lära ut teori samtidigt som man erbjuder projektbaserade kurser och praktikplatser där studenterna har möjlighet att tillämpa teorin, fortsätter hon.

Programmets första studieår utförs i Åbo, och sedan specialiserar sig studenterna på något av de tre andra universiteten under sitt andra studieår. I programmet ingår också obligatorisk praktik och en så kallad vinterskola varje år i februari.

Raza beskriver konkurrensen om platserna i programmet som hård. I praktiken tävlar man om platserna med ansökande från stora delar av världen, men konkurrensen inom enskilda länder är också hård eftersom högst tre stipendier inom ett program kan tilldelas ansökande från ett och samma land. Raza uppskattar att omkring 100-150 personer i Pakistan ansökte till EDISS tillsammans med henne.

Raza anser att EDISS i slutändan översteg hennes förväntningar. Kurserna i exempelvis data science, maskininlärning och inbäddad artificiell intelligens vid Åbo Akademi under första studieåret gav henne en stabil grund att bygga vidare på. Sitt andra år tillbringade Raza i Spanien där hon specialiserade sig.

– Jag skulle säga att under EDISS har jag verkligen lärt mig att programmera på de språk och i de simulatorer som används inom robotteknik, och jag har också lärt mig att jobba med artificiell intelligens, både inom industrin och i forskningsprojekt, säger Raza.

Raza säger att hon skulle rekommendera EDISS till andra som är intresserade, en av orsakerna är balansgången mellan teoretiska och praktiska aspekter. Dock skulle hon rekommendera att man skaffar sig någon arbetslivs- eller forskningserfarenhet genom praktik eller jobb innan man söker till programmet.

Att flytta till en annan del av världen kan vara en stor omställning, men Raza säger att det gick smidigt att integrera sig i både Finland och Spanien. I Spanien fanns en viss språkbarriär medan vädret visade sig vara något av en utmaning i Finland. Något som överraskade henne var att arbetsbelastningen var lättare under studierna i Finland än i Spanien.

– De universitet som erbjuder de här programmen verkar vara bekväma med att undervisa på engelska. Erfarenheterna i Finland och Spanien var olika men positiva, säger Raza.

Brist på arbetskraft driver fram automatiserade lösningar

Minahil Raza arbetar som tidigare nämnts som programvaruutvecklare för robotteknik på Hiab. Ett av företagets strävanden är att göra autonom godshantering till verklighet.

– Det råder brist på arbetskraft som kan hantera den utrustning som används inom lasthantering, och företagets mål är skapa produkter som kan avhjälpa den här bristen och i slutändan nå en nivå av automatisering där hantering av gods i huvudsak är en utmaning som hanteras mobila robotsystem med förmåga att manipulera sin omgivning, förklarar Raza.

Raza själv jobbar huvudsakligen med den del av systemet som utgör användargränssnittet mellan människa och maskin. Systemet skulle möjliggöra för användaren att övervaka godshanteringen i ett slutet system. De system som Hiab utvecklar är sådana som används i exempelvis lager eller godshamnar, alltså områden där hastigheterna är relativt låga men kraven på precision höga.

– Uppgiften kanske låter simpel när man beskriver den i teorin, men det är en helt annan sak i praktiken, säger Raza.

Studierna har inte enbart varit en bra praktisk förberedelse. De teoretiska delarna av studierna har också bidragit till att man får en förståelse och överblick över de aspekter som faller utanför ens direkta arbetsuppgifter, förklarar Raza. Programmets obligatoriska praktik utförde Raza hos Nokia. Även där jobbade hon med robotar.

– Till skillnad från nu så var det ganska små robotar. Min uppgift var att med hjälp av artificiell intelligens få roboten att röra sig i en omgivning med rörliga hinder, exempelvis gående människor, förklarar Raza.

Hon jämför robotarna med de typerna av robotar som leverar varor från matbutiken, men för inomhusbruk. En avgörande skillnad då det gäller inomhusbruk är att positionsbestämning med hjälp av GPS inte är tillräckligt exakt.

Framtidens arbetsmarknad

EDISS-programmet har av allt att döma varit framgångsrikt, och Raza bedömer att största delen av hennes studiekamrater fått jobb, flera av dem i Finland, trots att ekonomin går trögt. Raza tror också att vi i framtiden kommer att se nya arbetsplatser relaterade till automatisering och förnybara energikällor.

– Jag tycker att Finland gjort ett bra jobb med att locka till sig utländsk arbetskraft och startup-företag, vilket jag tror kommer att ha en positiv inverkan på arbetsmarknaden. Jag skulle säga att jag är ganska förhoppningsfull, säger hon.

EDISS har inte enbart förberett Raza för de tekniska aspekterna av hennes arbete. Eftersom programmet är internationellt kommer studenterna från många olika delar av världen, vilket även förbereder dem en mångkulturell arbetsplats.

– När man sammanför människor från olika kulturer tvingas man ut ur sin bekvämlighetszon och utvecklar inte bara sina tekniska färdigheter, utan även interpersonella färdigheter, säger Raza.

Raza säger att det finns möjlighet att utvecklas på Hiab och att hon stöttas av sin förman.

– Jag skulle säga att arbetsplatsen främjar fortsatt lärande och en balansgång mellan arbete och fritid, säger hon.

Hon säger att hon ämnar fortsätta arbeta på Hiab och kanske också börja lära sig finska.

Ta vara på tiden tillsammans

Raza har flera varma minnen från studietiden. Några av de mer minnesvärda upplevelserna var exempelvis under hennes första studieår då hon fyllde år under vinterskolan och hennes studiekamrater hade förberett en födelsedagstårta.

– Jag hade inte förväntat mig det, det var väldigt omtänksamt, säger hon.

Ett annat minne är då Raza och hennes kurskamrater var på en kryssning i samband med att de hade sina slutpresentationer i en projektbaserad kurs. Stämningen på en kryssning där passagerarna är upplivade och högljudda är en kontrast till hur det vanligtvis är i Finland tycker hon.

– Fokusera på studierna, men fokusera också på att ha roligt. Två år går väldigt fort, så uppskatta den tid du har tillsammans med dina studiekamrater, det är dom stunderna man senare saknar, säger Raza avslutningsvis.